Промишлени съоръжения

B13. Сервизни платформи за предприятия от промишлеността

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 165 тона
Кратко описание: Обслужващи платформи в различни предприятия

Платформи вид 1: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи от хранително-вкусовата промишленост (350 работни чертежа) и общо тегло 90 тона от леки елементи < 25 kg/m’.
Платформи вид 2: Изработване на работни чертежи за четири независими платформи 15 тона.
Платформи вид 3: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 35 тона.
Платформи вид 4: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 15 тона.
Платформи вид 5: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи около технологични потоци за тежката промишленост – тегло на стоманена конструкция – 10 тона.

servplatformiv-min ServPlatformiV3_00 ServPlatformiV5_00 ServPlatformiV5_02 ServPlatformiV4_00 ServPlatformiV2_001 ServPlatformiV2_02 ServPlatformiV1_00 ServPlatformiV1_01 ServPlatformiV1_03 ServPlatformiV1_04 ServPlatformiV1_02