Жилищни сгради

C28. Еднофамилна жилищна сграда, кв.Горна Баня, София, България

Възложител: г-н Кристиян Йотов
РЗП: 250 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Сградата има частичен сутерен, за разполагане на котле свързано с ОВИ частта, като в по-голямата си част подовата плоча на приземния етаж се явява армирана стоманобетонова настилка стъпваща върху уплътнен насип.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.

KristiqnKyshta