Жилищни сгради

C51. Стоманен навес над стълбищна клетка - сграда "Кайен", гр.София, България

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД     
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен навес над стълбищна клетка.
PokrivaneNaStylbi6te SM Cayenne-min