Проучване

АВВ преценява всеки аспект от строителния процес, достъп за строителна техника и технологични възможности за конкретния обект преди започване на строителни и монтажни работи.

АВВ изпълнява цялостно проучване и обмисляне на най-оптималното конструктивно решение преди да започне същинската част от проектирането.

Строително монтажни работи

АВВ се занимава с производство на стоманени конструкции - притежава собствен цех, оборудван с машини за стомано-обработка и строителна механизация за монтажни работи.

АВВ извършва кофражни, армировъчни и бетонови работи при монолитно строителство.

Изчисляване и изчертаване

АВВ изчислява прецизно конструкцията по съвременните нормативни документи, за да няма излишен разход на материал в крайния облик на продукта.

АВВ представя проектното си решение в подробни чертежи на идейна, техническа и работна фази с цялата нужна проектна документация.

3D моделиране на всички видове конструкции

В АВВ всички проектни решения (от най-малките до най-големите) се моделират в триизмерна среда, което прави възможно реализирането на много сложни архитектурни идеи или технологични линии, улеснява останалите участници в строителния процес и онагледява конструктивния проект пред инвеститора.


HomeGalBurg
HomeGebeje
HomeMina
HomeSmesitel
HomeFiltyr
HomeZalaBurgas

Модерен SOFTWARE

АВВ разполага със съвременен лицензиран софтуер за разработване на проектна документация, изчисляване и изчертаване (базиран на BIM):

 • Microsoft Windows and Microsoft Office products
 • Graitec Advance Steel 2014
 • ZWCAD 2020 
 • Autodesk Autocad 2020
 • Autodesk Advance Steel 2020
 • Graitec Advance Design 2020
 • Tower 8

Използването на съвременни технологии и опита на нашия колектив ни прави един от лидерите в инвестиционното проектиране!


Строителство и проектиране

 • Стоманени конструкции
 • Стоманобетонови конструкции
 • Дървени конструкции
 • Алуминиеви конструкции
 • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
 • Усилване и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения

Професионализъм

 • Детайлно познаване на целия строителен процес
 • Професионално и морално отговорен екип

700x450