Проучване

АВВ преценява всеки аспект от строителния процес, достъп за строителна техника и технологични възможности за конкретния обект преди започване на строителни и монтажни работи.

АВВ изпълнява цялостно проучване и обмисляне на най-оптималното конструктивно решение преди да започне същинската част от проектирането.

Строително монтажни работи

АВВ се занимава с производство на стоманени конструкции - притежава собствен цех, оборудван с машини за стомано-обработка и строителна механизация за монтажни работи.

АВВ извършва кофражни, армировъчни и бетонови работи при монолитно строителство.

Изчисляване и изчертаване

АВВ изчислява прецизно конструкцията по съвременните нормативни документи, за да няма излишен разход на материал в крайния облик на продукта.

АВВ представя проектното си решение в подробни чертежи на идейна, техническа и работна фази с цялата нужна проектна документация.

3D моделиране на всички видове конструкции

В АВВ всички проектни решения (от най-малките до най-големите) се моделират в триизмерна среда, което прави възможно реализирането на много сложни архитектурни идеи или технологични линии, улеснява останалите участници в строителния процес и онагледява конструктивния проект пред инвеститора.


HomeGalBurg
HomeGebeje
HomeMina
HomeSmesitel
HomeFiltyr
HomeZalaBurgas

Модерен SOFTWARE

АВВ разполага със съвременен лицензиран софтуер за разработване на проектна документация, изчисляване и изчертаване (базиран на BIM):

 •  Microsoft Windows and Microsoft Office products Microsoft-Logo-2012-present
 • AdobeIcon Adobe Acrobat Pro 2020
 • advance-steel-users-guide-graitec-info2 Graitec Advance Steel 2014
 • zwcad2020 ZWCAD 2020
 • autodesk-autocad4739 Autodesk Autocad 2022
 • advance steel color Autodesk Advance Steel 2022
 • AdvDesign Graitec Advance Design 2022
 • IdeaStatica IDEA Statica 21.0
 • SAP2000-22 SAP 2000 22
 • Tower8 Tower 8

Използването на съвременни технологии и опита на нашия колектив ни прави един от лидерите в инвестиционното проектиране!


Строителство и проектиране

 • Стоманени конструкции
 • Стоманобетонови конструкции
 • Дървени конструкции
 • Алуминиеви конструкции
 • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
 • Усилване и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения

Професионализъм

 • Детайлно познаване на целия строителен процес
 • Професионално и морално отговорен екип

Опитно валидиране на изчисления

АВВ проведе експеримент, касаещ носимоспособността на портална стоманена рамка, като част от дисертационен труд. Изследването помогна за оптимизиране разхода на материал при проектирането на строителни конструкции.

 • Видео 1:

700x450
 • Видео 2: