Жилищни сгради

C01. Жилищна сграда "Обеля", София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: „БУЛСТРОЙ“ ЕООД
РЗП: 6 400 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 7-етажна жилищна сграда с 2 секции, отделени с фуга. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорни ядра.

Виж повече

C02. Жилищен блок в кв.Лагера, София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
РЗП: 3 600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. П.Димитрова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Жилищният блок е построен на кръстовището на ул. „Съвет на Европа“ и ул. „Гебедже“. Той включва подземен паркинг, магазин и жилищна част. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 60см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Инвестицията е на фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Виж повече

C03. Жилищна сграда „Златна Добруджа“, София, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: „БАУ и КО“ ООД
РЗП: 3 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 9-етажна жилищна сграда с размери 22/15м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 80см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР.

Виж повече

C04. Блок "Люлин", София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: „БАУ и КО“ ООД
РЗП: 3 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 5-етажна жилищна сграда с размери 26/22м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро.

Виж повече

C05. Жилищна група в м."Гърдова Глава", София, България

Стоманобетонови сгради

Възложител: Николина Стойчева, Стойчо Стойчев, Цондю Цондев
РЗП: 3000 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Жилищната група от редови къщи е разделена на две части- блок А и блок В, чиито площадки са позиционирани на различни нива. Блок А се състои от четири, а блок В - от пет броя триетажни жилища.
Разполагането на сградите и подходите към тях е продиктувано от стремежа да бъде създадена екологична среда, доминирана от природните елементи- максимум тревни площи, ниска и висока растителност, добро ослънчаване и отвореност на пространствата.

В конструктивно отношение новопроектираните постройки представляват две 3-етажни жилищни сгради. Конструкцията на двете е проектирана като скелетно-гредова. Основната част от елементите на жилищните сгради са фундирани върху ивични и единични фундаменти.

Виж повече

C06. Жилщна сграда "Мечка", София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: „БАУ и КО“ ООД
РЗП: 2 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 8-етажна жилищна сграда с размери 16/16м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 80см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР.

Виж повече

C07. Жилищна сграда в кв.Витоша, София, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: ЖСК „ВИТОША 2016“
РЗП: 1 700 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 9-етажна жилищна сграда с размери 22/16м в план. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 50см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Покривът е скатен с дървена носеща конструкция.

Виж повече

C08. Жилищна сгада в кв.Стрелбище, София, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1 600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Той включва подземен паркинг, магазин и жилищна част. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 60см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Инвестицията е на фирма АВВ Инвенеринг ЕООД.

Виж повече

C09. Жилищна сграда "Малинова Долина", гр.София, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: ЖСК "Малинова Долина"
РЗП: 1 400 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Павлов Архитекти ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 4-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро.

Виж повече

C10. Жилищна сграда "Мария Магдалена", гр.София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: Филто-С ООД
РЗП: 1 275 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 3-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро.

Виж повече

C11. Жилищна група, гр.Чепеларе, България

Стоманобетонови сгради с дървена носеща етажна конструкция и покрив

Възложител: Родопски кът“ ООД – Камен Димитров
РЗП: 1200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Архитектурно Ателие Дончо Дончев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Шест двуетажни типови жилищни сгради по наклонен път в гр.Чепеларе със стоманобетонова основа и дървени стени, покрив, и подова конструкция за втори етаж. Дървените конструкции са разделени на отделни панели, които се пълнят с вата и се затварят с ОСБ-плоскости в цех, след което се транспортират до обекта, където се монтират.

Виж повече

C12. Жилищна сграда "Враждебна", гр.София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: г-н Стоян Чаталбашев
РЗП: 800 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17.5-С ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 4-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро.

Виж повече

C13. Жилищна сграда "Бояна", гр.София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: г-н Ивайло Банков
РЗП: 650 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Цанко Манов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява 3-етажна жилищна сграда. Конструкцията е проектирана като комбинирана скелетно-гредова и скелетно-безгредова, със стоманобетонови рамки и колони, поемащи хоризонтални и вертикални въздействия.

Виж повече

C14. Еднофамилни жилищни сгради, кв.Горна Баня, София, България

Стоманобетонови сгради (Пасвини къщи)

Възложител: г-н Димитър Босовски
РЗП: 750 кв.м.
Архитектура: СолЕр - арх. А.Генчев, арх.И.Люцканова
Фаза: Технически проект
Конструктивен проект по част фундиране: Йода ООД - инж.Н.Милев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираните постройки представляват две двуетажни масивни стоманобетонови сгради, със сутерен, като в конструктивно отношение са скелетни безгредови конструкции, фундирани върху фундаменти плочи.
В архитектурно отношение сградата представляват две еднофамилни къща.
Сградите са проектирани като енергийно ефективни "пасивни" къщи.
Фундирането е върху насип и поради същата причина е изпълнено със специални мерки, предписани от Йода ООД, като импулсно уплътняване и насипване на терена, за да бъде откоса устойчив.

Виж повече

C15. Еднофамилна жилищна сграда, с.Драгана, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-н Виктор Папазов
РЗП: 620 кв.м.
Архитектура: ДИЗАЙН–Д ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Обектът представлява едноетажна жилищна сграда със скелетна конструкция. Фасадната стенна конструкция е монолитна, фундирана върху ивичен фундамент с дебелина 40см. Вътрешните носещи колони са фундирани върху единични фундаменти. Основната плоскост на всички фундаменти е на едно ниво според изискванията на НПССЗР. Покривната конструкция е скатна гредова, със стоманобетонови плочи с дебелина 18см с  оглед недопускане на провисвания по-големи от допустимите. Вертикалните натоварвания се поемат от стоманобетонните колони и фасадните монолитни стени и посредством фундаментите се отвеждат до земната основа. 

Виж повече

C16. Еднофамилна жилищна сграда, с.Лозен, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-н Христо Дечев
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Студио 17,5 – М ООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда с размери 12.85m/13.55m в план. Избрана е скелетна комбинирана (гредова и безгредова) конструкция. Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение конструкцията представлява масивна двуетажна жилищна  сграда с основен жилищен етаж на кота +/-0.00, сутерен и подпокривно пространство. Преградните стени нямат носеща функция по отношение на конструктивната устойчивост на сградата.

Виж повече

C17. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-жа Магдалина Угрина
РЗП: 500 кв.м.
Архитектура: арх. З.Стоянова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Сградата има частичен сутерен.
Покривната конструкция е решена като дървен покрив.

Виж повече

C18. Еднофамилна жилищна сграда, гр. Котел, България

Стоманена сграда

Възложител: „Златева 83“ ЕООД - Станка Златева
РЗП: 450 кв.м.
Архитектура: арх. Е.Златанова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Сградата има частичен сутерен, за разполагане на котле свързано с ОВИ частта, като в по-голямата си част подовата плоча на приземния етаж се явява армирана стоманобетонова настилка стъпваща върху уплътнен насип.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.

Виж повече

C19. Жилищни сгради, Драгана, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: г-н Настрадинов
РЗП: 385 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представляват едноетажни масивни стоманобетонни сгради.

 

Виж повече

C20. Жилищна сграда, с.Селянин, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: Константин Нешев
РЗП: 350 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция.Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява масивна триетажна жилищна сграда, преградните стени на която нямат носещи функции по отношение на конструктивната устойчивост на сградата. 

Виж повече

C21. Вилна сграда, м.Бальовци, с.Вакарел, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: Никола Йолов
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: арх. М.Белова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив, а на по-ниско ниво е развита дървена покривна конструкция над гаража.

Виж повече

C22. Еднофамилна жилищна сграда, София, България

Стоманена конструкция // Стоманобетонова конструкция // Дървена конструкция

Възложител: Александър Йорданов
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: Студио 17,5-С
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна / стоманена / дървена стоманобетонна сграда. В допълнение конструкцията е проектирана върху съществуваща такава, която е усилена и е проектирана нова стоманобетонна плоча върху нея.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна жилищна сграда.

 

Виж повече

C23. Едноетажна сезонна сграда, с.Вакарел, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: Жанета Михайлова
РЗП: 280 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява триетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция.Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява масивна двуетажна жилищна сграда, преградните стени на която нямат носещи функции по отношение на конструктивната устойчивост на сградата. 

Виж повече

C24. Басейн към еднофамилна жилищна сграда, гр.София, България

Стоманобетонова конструкция

РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: арх. Й. Иванов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна конструкция и стоманобетонов басейн.

Виж повече

C25. Еднофамилна жилищна сграда, Полиовци, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: г-н Атанас Грозев
РЗП: 270 кв.м.
Архитектура: арх. Е. Желязкова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

Виж повече

C26. Еднофамилна жилищна сграда, Пауново, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: Вероника Димитрова
РЗП: 260 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти с дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

 

Виж повече

C27. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: г-н Александър Захов
РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: Терез Архитекти ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

Виж повече

C28. Еднофамилна жилищна сграда, кв.Горна Баня, София, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-н Кристиян Йотов
РЗП: 250 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Сградата има частичен сутерен, за разполагане на котле свързано с ОВИ частта, като в по-голямата си част подовата плоча на приземния етаж се явява армирана стоманобетонова настилка стъпваща върху уплътнен насип.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.

Виж повече

C29. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-н Стефан Милдаинов
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Р.Василева
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.

Виж повече

C30. Еднофамилна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: г-н Светломир Кьосев
РЗП: 140 кв.м.
Архитектура: арх. Колев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като двускатен дървен покрив.

Виж повече

C31. Еднофамилна жилищна сграда, с.Суевци, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: Юлия Тодорова
РЗП: 220 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху ивични и единични стоманобетонни фундаменти.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.
Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.

Виж повече

C32. Едноетажна жилищна сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова сграда

Възложител: Бойко Чавдаров
РЗП: 120 кв.м.
Архитектура: арх. П.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройката представлява едноетажна масивна стоманобетонна сграда, със скелетна гредова конструкция.Покривната конструкция е решена като четирискатен дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява масивна едноетажна жилищна сграда, с второ ниво – неизползваемо подпокривно пространство, служещо за опора на дървения покрив.

Виж повече

C33. Еднофамилна жилищна сграда, гр.София, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: Румен Рачев
РЗП: 140 кв.м.
Архитектура: Дизайн - Д
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка двуетажна масивна стоманобетонна сграда, с дървен покрив.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

Виж повече

C34. Двуетажна жилищна сграда, Кокаляне, България

Стоманобетонова конструкция // Стоманена конструкция

Възложител: Александър Халачев
РЗП: 170 кв.м.
Архитектура: арх. Н.Давидков
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка двуетажна масивна стоманобетонна сграда със стоманени колони и със стоманобетонов покрив с обратен наклон на скатовете.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

Виж повече

C35. Еднофамилна жилищна сграда, с.Веринско, България

Стоманобетонова сграда със стоманен покрив

Възложител: г-жа Тонка Атанасова
РЗП: 120 кв.м.
Архитектура: арх. Й.Иванов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка едноетажна масивна стоманобетонна сграда, със стоманен покрив и покритие от сандвич панели.
В архитектурно отношение сградата представлява еднофамилна къща.

Виж повече

C36. Вилна сграда, с.Кокаляне, България

Стоманена сграда

Възложител: Чавдар Ангелов
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: Архитектурно Ателие Дончо Дончев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна стоманена сграда с размери 9/11 м в план – развити са рамки в едното направление, а в другото – връзкова система. Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни ивични и единични стоманобетонни фундаменти.

Виж повече

C37. Вилна сграда, с.Черньово, България

Стоманена сграда

Възложител: Ангел Кожухаров
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Л.Петров
Фаза: Технически и работен проекти


Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена сграда с размери 15/15 м в план – развити са рамки в две направления, тъй като архитектурата не допуска връзкова система в никое направление. Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни ивични и единични стоманобетонни фундаменти. Ограждането и покривната конструкция ще са изцяло от панели, като предвид ниската височина на сградата ще се коват директно при цокъла на сградата и в носещите елементи при покрива.

Виж повече

C38. Вилна сграда, с.Полето, България

Стоманена сграда

Възложител: Димитър Николов
РЗП: 140 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена сграда с L-образна форма в план – развити са рамки в двете направления с кутиени запънати колони и решетъчна греда (триъгълна ферма). Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни единични стоманобетонни фундаменти.

Виж повече

C39. Стоманени перголи, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Калин Митов
РЗП: 175 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Стоманени перголи.


Виж повече

C40. Лятна кухня, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ВАЛПА ЕООД
РЗП: 30кв.м.
Фаза: Технически проект

Разработване на детайли на стоманени връзки на фаза ТП.

Лека стоманена покривна конструкция.

Виж повече

C41. Лятна кухня, с.Капиново, България

Стоманена сграда

Възложител: Христо Хинков
РЗП: 50 кв.м.
Архитектура: Аедес Студио ЕООД – арх.Пламен Братков
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена сграда с размери 4/12 м в план – развити са рамки в едното направление, а в другото – връзкова система. Конструкцията се предвижда да се изработи в заводски условия, да се транспортира на обекта и да се монтира върху монолитни единични стоманобетонни фундаменти. Конструкцията е изработена и изпълнена от „АВВ Инженеринг“ ЕООД.

Виж повече

C42. Навес за коли, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Филто-С ООД
РЗП: 100 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен навес за паркиране на автомобили.

Виж повече

C43. Навес за гараж, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Калин Митов     
РЗП: 110 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Стоманена конструкция за навес за коли.

Виж повече

C44. Покриване на рампа за коли на жилищна сграда, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ООД / ВА БУЛ СЪРВИЗ ЕООД
РЗП: 35 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.В.Владов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка едноотворна рамкова конструкция в едното направление с връзкова система в другото.

Виж повече

C45. Частично покриване на тераса, София, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 100 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Частично покриване на подпокривен етаж на жилищна сграда.

 

Виж повече

C46. Покриване на тераса, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ВАЛПА ЕООД
РЗП: 85 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.

Стоманена конструкция, покриваща съществуваща тераса.

Виж повече

C47. Стоманени козрики, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Стоманени козирки.

Виж повече

C48. Стоманен етаж, гр.Росток, Германия

Стоманена конструкция

Възложител: г-н Евгени Станоев
РЗП: 65 кв.м.
Архитектура: Студио 17.5-М
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен етаж над спиролен покрив.

Виж повече

C49. Спортен навес, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: арх.Илиян Николов
РЗП: 16 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Стоманен навес с гимнастичен лост.

Виж повече

C50. Платформа за декинг, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: арх.Пламен Нанов
РЗП: 8 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманена платформа.

Виж повече

C51. Стоманен навес над стълбищна клетка - сграда "Кайен", гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД     
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен навес над стълбищна клетка.

Виж повече

C52. Сезонна сграда, с.Пауново, България

Дървена къща

Възложител: Десислава Маркова
РЗП: 80 кв.м.
Архитектура: арх. Й.Иванов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 10/8 метра в план, фундирана върху единични бетонови фундаменти.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C53. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 1, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 50 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция, шестоъгълна в план. Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели, стъпващи върху стоманобетонов борд. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C54. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 2, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 60 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция на няколко нива, на около 7 метра височина в гориста местност.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C55. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 3, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 45 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна с частичен долен етаж дървена конструкция с размери 6/5 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C56. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 4, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 120 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с L-образна форма в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C57. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 5, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 40 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 10/4 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C58. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 6, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 35 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 7/5 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C59. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 7, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 50 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 8/6 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C60. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 8, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 45 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 9/5 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече

C61. Къща във вилно селище St.Sever - Вид 9, Франция

Дървена къща

Възложител: Boistech Creation / инж.С.Дунков
РЗП: 20 кв.м.
Архитектура: Atelier16-architectures
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна дървена конструкция с размери 5/4 метра в план.
Носещата конструкция на къщата над терена е решена изцяло от дървени панели. Покривните и подовите панели е предвидено да се обшият с хидрофобен шперплат от външната страна и OSB плоскости от вътрешната, а стените панели са обшити с OSB плоскости от двете страни.

Виж повече