Промишлени съоръжения

B01. Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 400 тона
Кратко описание: Функцията на сепаратора е да филтрира отпадъците от доменната пещ и да ги връща обратно в нея

Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ с височина от 50 метра и размери в план 15/15 метра.
Сервизни платформи за обслужване на сепаратора.

Виж повече

B02. Филтър за пречистване на газове от тежки частици

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Кратко описание: През тялото на конструкцията преминава газ, като тежките частици от него полепват по стените на филтъра. След преминаване на газа, със специални механизирани чукове, се удрят стените и тежките частици се отлепват и изпадат извън филтъра през дънната фуния.

Стоманена конструкция за тяло на филтър;
Сервизни обслужващи платформи.

Виж повече

B03. Варова пещ в производствена база за негасена и хидратна вар, гр.Сливница, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Калцит ЕООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Кратко описание: Пещта по технология на Maerz, се състои от две шахти и свързващ кръстосан канал. И двете шахти работят заедно - докато едната шахта изпича продукта, другата загрява камъка, като посоката на горещите газове, нужни за осъществяването на този процес периодически обръща посоката си. По този начин се получава максимално използване на топлината, съдържаща се в газовете от пещта.

Севризни платформи и стоманена шапка на пещта: Стоманена конструкция;
Конструкции за бункери: Стоманена конструкция;
Опорна конструкция на варовата инсталация, въздуходувно помещение, контролна зала и основи на зареждащ бункер: Монолитен стоманобетон.

Виж повече

B04. Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости "Кроношпан", гр. Велико Търново, България

Стоманена конструкция

Възложител: Дорес 2003 ООД
Фаза: Работен проект
Тегло: 460 тона
Кратко описание: Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости

Опорна конструкция за технологичната линия: Производствени чертежи на стоманена конструкция.

Виж повече

B05. Промишлен смесител за шлака - Вид 1

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B06. Промишлен смесител за шлака - Вид 2

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B07. Промишлена сграда за флотация

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Кратко описание: Опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Изработване на работни чертежи за опорната конструкция.

Виж повече

B08. Промишлена трошачка на руда

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Кратко описание: Опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Изработване на работни чертежи за опорната конструкция.

Виж повече

B09. Резервоар за течен амоняк, Девня, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Опорна конструкция за тръбопроводи, стоманен навес и основи на резервоар, част от технологична линия свързана с изграждането на нов резервоар за амоняк.

Виж повече

B10. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 1

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 450 тона
Кратко описание: Съоръжението е с височина от 47 метра и размери в план при краката 34/34 м. Съоръжението е опора на подемника на асансьора

Изработване на работни чертежи за опорната стоманена конструкция.

Виж повече

B11. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 2

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 400 тона
Кратко описание: Съоръжението е с височина от 39 метра и размери в план при краката 39/39 м и е опора на подемника на асансьора.

Изработване на работни чертежи за опорната стоманена конструкция.

Виж повече

B12. Елеваторна кула за хранително-вкусовата промишленост, Видин, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЙОДА ООД
Фаза: Работен проект

Производствени чертежи (КМД) на елеваторна кула и допълнителни съоръжения на предприятие за обработка на слънчоглед.

Виж повече

B13. Сервизни платформи за предприятия от промишлеността

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 165 тона
Кратко описание: Обслужващи платформи в различни предприятия

Платформи вид 1: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи от хранително-вкусовата промишленост (350 работни чертежа) и общо тегло 90 тона от леки елементи < 25 kg/m’.
Платформи вид 2: Изработване на работни чертежи за четири независими платформи 15 тона.
Платформи вид 3: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 35 тона.
Платформи вид 4: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 15 тона.
Платформи вид 5: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи около технологични потоци за тежката промишленост – тегло на стоманена конструкция – 10 тона.

Виж повече

B14. Индустриални машини със стоманени конструкции

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект
Тегло: 250 тона
Кратко описание: Машини от тип 1 са машини от тежката промишленост. Тези машини са неизменна част от производството на стоманени изделия и по конкретно за рафиниране на въглища до превръщането им в кокс, който после се ползва при производството на стомана (чугун първоначално) в доменната пещ. Функцията му е да се поддържа високата температура. Показаните машини със стоманена носеща конструкция съответно зареждат първичната суровина – въглища – в коксовата пещ до рафинирането им до крайния продукт – кокс, втората остъргва коксовата пита, а третата я избутва от другия край на пещта в контейнер, след което се транспортира за охлаждане. Машина тип 2 е опъвателна станция за лентов транспортьор. Минавайки през валовете държи лентата изпъната. Машина тип 3 аспирира прахови частици в предприятие за хранително-вкусовата промишленост.

Maшини тип 1: Носеща конструкция на "зареждаща" машина,"остъргваща" машина и "избутваща" машина;
Машини тип 2: Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на опъвателна станция с тегло на стоманената конструкция 50 тона;
Машина тип 3: Изработване на работни чертежи за аспираторна тръба и опорната ѝ конструкция.

Виж повече

B15. Инсталация за вторично пречистване на електролит

Стоманена конструкция

Възложител: Аурубис България АД
Фаза: Работен проект
Тегло: 60 тона

Опорна конструкция на силоз със сервизни площадки.

Виж повече

B16. Рибарник за кохо сьомга, с.Горни Окол, България

Монолитен стоманобетон

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 1600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Стоманобетонови корита за вода.

Виж повече

B17. Опорна конструкция за хладилни машини, сервизна пътека и площадка за климатици "Кауфланд", гр.Кърджали, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: STUDIO ARCHISTIL

Изработване на монтажни планове и работни чертежи на опорна конструкция за хладилници върху покрив.

Виж повече

B18. Шоков тунел, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Айсберг Интернешънъл ЕООД
Фаза: Технически проект; Работен проект

Стоманен хладилен контейнер.

Виж повече