Промишлени съоръжения

B01. Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ

Стоманена опорна кула

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП.
Конструкцията представлява опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ с височина от 50 метра и размери в план 15/15 метра. Около сепараотра са разработени и сервизни платформи. Функцията на сепаратора е да филтрира отпадъците от доменната пещ и да ги връща обратно в нея. Конструкцията е с общо тегло над 400 тона.

Виж повече

B02. Филтър за пречистване на газове от тежки частици

Цялостно проектиране на фаза работен проект

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
През тялото на конструкцията преминава газ, като тежките частици от него полепват по стените на филтъра. След преминаване на газа, със специални механизирани чукове, се удрят стените и тежките частици се отлепват и изпадат извън филтъра през дънната фуния. Развити са сервизни платформи около филтъра.

Виж повече

B03. Варова пещ в производствена база за негасена и хидратна вар, гр.Сливница, България

Стоманена конструкция

Възложител: Калцит ЕООД
Фаза: Технически проект и работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна на монолитното строителство. Изчисляване и изработване на монтажни планове и работни чертежи на севризни платформи и стоманена шапка на пещта. Конструкции за бункери.
Обектът, предмет на настоящия проект представлява нова производствена инсталация за негасена вар в непосредствена близост от съществуващата варова пещ, като последната се демонтира след пускането в експлоатация на новата пещ. Проектът третира опорната конструкция на варовата инсталация, въздуходувно помещение, контролна зала и основи на зареждащ бункер.

Виж повече

B04. Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости, гр. Велико Търново, България

Стоманена конструкция

Възложител: Дорес 2003 ООД
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Стоманена етажерка за производство на дървени плоскости с тегло ~460 тона.

Виж повече

B05. Промишлен смесител за шлака - Вид 1

Стоманена конструкция за платформи около технологична поточна линия

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.

Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B06. Промишлен смесител за шлака - Вид 2

Стоманена конструкция за платформи около технологична поточна линия

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B07. Промишлена сграда за флотация

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП. 
Конструкцията представлява опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Виж повече

B08. Промишлена трошачка на руда

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП. 
Конструкцията представлява опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Виж повече

B09. Резервоар за течен амоняк, Девня, България

Стоманена конструкция // Стоманобетонова конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Идеен, технически и работен проекти

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза ИП, ТП и РП. 
Опорна конструкция за тръбопроводи, стоманен навес и основи на резервоар, част от технологична линия свързана с изграждането на нов резервоар за амониева селитра. 

Виж повече

B10. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 1

Стоманен оребрен скелет

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 47 метра и размери в план при краката 34/34 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 450 тона.

Виж повече

B11. Опорна конструкция за елеватор над рудна мина - вид 2

Стоманен оребрен скелет

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 39 метра и размери в план при краката 39/39 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 400 тона.

Виж повече

B12. Сервизни платформи за предприятия от промишлеността

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.

Платформи вид 1: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи от хранително-вкусовата промишленост (350 работни чертежа) и общо тегло 90 тона, с предимно леки елементи < 25 kg/m’.
Платформи вид 2: Изработване на работни чертежи за четири независими платформи.
Платформи вид 3: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 35 тона.
Платформи вид 4: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 15 тона.
Платформи вид 5: Изработване на работни чертежи за сервизни платформи около технологични потоци за тежката промишленост – тегло на стоманена конструкция – 10 тона.

Виж повече

B13. Индустриални машини със стоманени конструкции

Стоманени конструкции

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Maшини тип 1: Машини от тежката промишленост. Тези машини са неизменна част от производството на стоманени изделия и по конкретно за рафиниране на въглища до превръщането им в кокс, който после се ползва при производството на стомана (чугун първоначално) в доменната пещ. Функцията му е да се  поддържа високата температура. Показаните машини със стоманена носеща конструкция съответно зареждат първичната суровина – въглища – в коксовата пещ до рафинирането им до крайния продукт – кокс, втората остъргва коксовата пита, а третата я избутва от другия край на пещта в контейнер, след което се транспортира за охлаждане.
Машини тип 2: Опъвателна станция за лентов транспортьор. Конструкцията опъва лентата на лентовия транспортьор, минавайки през валовете и я държи изпъната. Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на опъвателна станция с тегло на стоманената конструкция – 50 тона.
Машина тип 3: Аспирация за прахови частици. Изработване на работни чертежи за аспираторна тръба и опорната ѝ конструкция за предприятие в хранително-вкусовата промишленост.

Виж повече

B14. Инсталация за вторично пречистване на електролит

Опорна конструкция за силоз

Възложител: Аурубис България АД
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява подпорна конструкция на силоз с ревизионни площадки за достъп на хора. Общо тегло на стоманената конструкция ~ 60 тона.

Виж повече

B15. Рибарник за кохо сьомга, с.Горни Окол, България

Воден басейн за развъждане на сьомга

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 1600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Цялостно
препроектиране на основния басейн (стоманобетонов) със стоманобетонов покрив с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Виж повече

B16. Опорна конструкция за хладилни машини, сервизна пътека и площадка за климатици, гр.Кърджали, България

Хипермаркет Кауфланд

Възложител: СМ Инженеринг ООД / „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд ко“ КД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: STUDIO ARCHISTIL

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на монтажни планове и работни чертежи на опорна конструкция за хладилници върху покрив на хипермаркет Кауфланд, с размери в план 18 / 8м и площадка за климатици 18 / 5м.

Виж повече

B17. Шоков тунел, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Айсберг Интернешънъл ЕООД
Фаза: Технически и работен проект

Изработка на технически и работен проекти за преносим хладилен контейнер.

Виж повече