Промишлени сгради и съоръжения

B01. Опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ

Стоманена опорна кула

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП.
Конструкцията представлява опорна конструкция за сепаратор към доменна пещ с височина от 50 метра и размери в план 15/15 метра. Около сепараотра са разработени и сервизни платформи. Функцията на сепаратора е да филтрира отпадъците от доменната пещ и да ги връща обратно в нея. Конструкцията е с общо тегло над 400 тона.

Виж повече

B02. Филтър за пречистване на газове от тежки частици

Цялостно проектиране на фаза работен проект

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
През тялото на конструкцията преминава газ, като тежките частици от него полепват по стените на филтъра. След преминаване на газа, със специални механизирани чукове, се удрят стените и тежките частици се отлепват и изпадат извън филтъра през дънната фуния. Развити са сервизни платформи около филтъра.

Виж повече

B03. Промишлен смесител за шлака - Вид 1

Стоманена конструкция за платформи около технологична поточна линия

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.

Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B04. Промишлен смесител за шлака - Вид 2

Стоманена конструкция за платформи около технологична поточна линия

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на сложен технологичен поток със сервизни платформи за експлоатацията на съоръжението.

Виж повече

B05. Промишлена сграда за флотация

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП. 
Конструкцията представлява опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Виж повече

B06. Промишлена трошачка на руда

Стоманена конструкция

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране по част конструктивна с пълна проектна документация на фаза РП. 
Конструкцията представлява опорна конструкция за сложна технология със сервизни площадки на различни нива и подкранови пътища. Лентов транспортьор е директно свързан с конструкцията за доставка на материал.

Виж повече

B07. Опорна конструкция за асансьор над рудна мина - вид 1

Стоманен оребрен скелет

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 47 метра и размери в план при краката 34/34 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 450 тона.

Виж повече

B08. Опорна конструкция за асансьор над рудна мина - вид 2

Стоманен оребрен скелет

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на асансьор над рудна мина. Съоръжението е с височина от 39 метра и размери в план при краката 39/39 м и е опора на подемника на асансьора. Конструкцията е с тегло над 400 тона.

Виж повече

B09. Производствена база - производство на трансформатори "ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД, гр.Кюстендил, България

Сглобяем стоманобетон и стоманена конструкция

Възложител: ММ Конструкции АД / “Георги Минчев -ГЕОРАД-61-ХОЛДИНГ” ЕООД
РЗП: 9700 кв.м.
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: арх.И.Забунова

Цялостно проектиране по част конструктивна на многокорабни халета от "рамки" (запънати в основата и ставно стъпили греди) от сглобяем стоманобетон и стоманени столици, връзки и подкранови греди.

Виж повече

B10. Разширение на складова база за метални изделия, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЗПТ Трейд ЕООД
РЗП: 5000 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: ЛП Проект - арх.Л.Петров

Двустранно разширение на съществуващ стоманобетонов склад с трикорабни халета, с подкранови пътища във всяко едно хале. Крановете са от 8 тонен до 20 тонен, а в средния кораб има два крана, като подкрановия път в тази част се продължава от съществуващата сграда в двете разширения. Височината е над 10 метра, а отворите са съответно 24м, 18м, 24м, а в другото хале - 12м, 18м, 24м.

Виж повече

B11. Производствена сграда, гр.Хасково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 1350 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Б.Буров

Сградата представлява двукорабно хале (всеки кораб по 16 метра) с подкранов път в единия кораб и нестандартни междуосови разстояния (7м, 9м, 8,2м ...) заради технологията в сградата. Неизменяемостта се обуславя от рамкова и връзкова система. 

Виж повече

B12. Сервизни платформи за предприятие в хранително-вкусовата промишленост - Вид 1

Седем отделни платформи, свързани помежду си със стълбища

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за сервизни платформи от хранително-вкусовата промишленост (350 работни чертежа) и общо тегло 90 тона, с предимно леки елементи < 25 kg/m’.

Виж повече

B13. Сервизни платформи за предприятие в хранително-вкусовата промишленост - Вид 2

Четири независими платформи

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за сервизни платформи от хранително-вкусовата промишленост.

Виж повече

B14. Сервизни платформи за предприятие в хранително-вкусовата промишленост - Вид 3

Две независими стоманени платформи

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 35 тона.

Виж повече

B15. Сервизни платформи за предприятие в хранително-вкусовата промишленост - Вид 4

Стоманена платформа на две нива

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за сервизни платформи в цех от хранително-вкусовата промишленост – тегло на стоманена конструкция – 15 тона.

Виж повече

B16. Сервизни платформи за предприятие в тежката промишленост

Стоманена платформа на две нива с моряшка стълба

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на работни чертежи за сервизни платформи около технологични потоци за тежката промишленост – тегло на стоманена конструкция – 10 тона.

Виж повече

B17. Опъвателна станция за лентов транспортьор

Конструкция с противотежести

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.

Конструкцията опъва лентата на лентовия транспортьор, минавайки през валовете и я държи изпъната.
Изработване на работни чертежи за опорна конструкция на опъвателна станция с тегло на стоманената конструкция – 50 тона.

Виж повече

B18. Машина за тежката промишленост

Носеща стоманена конструкция за машини

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Тези машини са неизменна част от производството на стоманени изделия и по конкретно за рафиниране на въглища до превръщането им в кокс, който после се ползва при производството на стомана (чугун първоначално) в доменната пещ. Функцията му е да се  поддържа високата температура. Показаните машини със стоманена носеща конструкция съответно зареждат първичната суровина – въглища – в коксовата пещ до рафинирането им до крайния продукт – кокс, втората остъргва коксовата пита, а третата я избутва от другия край на пещта в контейнер, след което се транспортира за охлаждане.

Виж повече

B19. Аспирация на прахови частици за хранително-вкусовата промишленост

Аспираторна тръба

Възложител: Конфиденциално
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.

Изработване на работни чертежи за аспираторна тръба и опорната ѝ конструкция за предприятие в хранително-вкусовата промишленост.

Виж повече

B20. Инсталация за вторично пречистване на електролит

Опорна конструкция за силоз

Възложител: Аурубис България АД
Фаза: Работен проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява подпорна конструкция на силоз с ревизионни площадки за достъп на хора. Общо тегло на стоманената конструкция ~ 60 тона.

Виж повече

B21. Рибарник за кохо сьомга, с.Горни Окол, България

Воден басейн за развъждане на сьомга

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 1600 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Цялостно
препроектиране на основния басейн (стоманобетонов) със стоманобетонов покрив с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Виж повече

B23. Логистична база Стряма 2 - Халета за нехранителни стоки и амбалаж

Всички стоманени конструкции по обекта

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД / Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
РЗП: 40000 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Всички стоманени конструкции по обекта (около 250 тона) - козирки, стълбища, информационна табела, светофар, конзолна опорна конструкция за антена, бордове, площадки за климатици, опорни конструкции за огнеопорни стени, хоризонтални и вертикални връзки, будки за пушачи, навеси за колелета, фасадни колони, водачи и др.

Виж повече

B23. Пристройка - склад за готова продукция, гр.Сливен, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Петър Филипов / Язаки България ЕООД
РЗП: 1150 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Георгиев

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

Виж повече

B24. Картофохранилище и навес за обработка на картофи, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Веселин Димитров
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Й.Иванов

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

Виж повече

B25. Складове за картофи, с.Живково, България

Два огледални стоманени склада

Възложител: Калин Миладинов
РЗП: 1450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Проектирани са два огледални склада за картофи със закрита част и частично открит навес по една страна, съответно за села Живково и Боерица. Размерите в план на всяка една от сградите са рамков отвор от 12 метра и 10 междуосия по 6 метра (60 метра). При прехода от външна открита част към вътрешна закрита, рамките са дублирани поради невъзможност да се термоизолира сградата с панели – в зоната на столиците термичния мост би бил неизбежен. Външната част от склада е изцяло с оградена с ламарина (покривна и фасадна).

Виж повече

B26. Конюшня, гр.Ихтиман, България

Стоманена пристройка към съществуваща конюшня

Възложител: Ниеса АД
РЗП: 1300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Виж повече

B27. Склад за селскостопанска продукция, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: "ИРЕС-15" ЕООД
РЗП: 900 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Василева

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 24м (две междуосия по 12м) и 36м (шест междуосия по 6м). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система.


Виж повече

B28. Конюшня и сеновал, с.Селянин, България

Конюшня с масивна конструкция и дървен покрив. Сеновал с масивна конструкция, стоманен покрив с дървени ребра и покритие.

Възложител: „СПАРТА 2014“ ООД
РЗП: 1200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.М.Шошева

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – конюшня с масивна рамкова система в 2 направления, фундирана върху ивични и единични фундаменти, с дървен покрив и сеновал с масивни рамки в едното направление и премостване на отвор от 13 метра с триъгълна ферма, върху която са развити стоманени греди (столици), служещи за основа на дървени ребра, които ще се коват към столиците и дъсчена обшивка.

Виж повече

B29. Сеновал, административна част и доилна, м.Нигрец, гр.Котел

Стоманени конструкции и административна масивна част

Възложител: „Кръстеви 2013“ ООД
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Orthos Design – арх.Димитър Захариев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – сеновал, в обсега на който има и административна част, и доилна. И в двата случая основната носеща конструкция за ограждането и покрива е стоманена, като на сградата на сеновала има и масивна стена заради стръмния терен – изпълнява роля и на подпорна стена.

Виж повече

B30. Мандра, с.Драгана, България

Масивна конструкция със стоманен покрив

Възложител: Драгана Ентърпрайзис ООД
РЗП: 750 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуотворна 8-метрова рамка със запънати колони във фундаментите и ставно стъпване на гредите по наклона на скатовете. Осовите размери в план са 16м (две межуосия по 8м) и 38,5м (шест междуосия по 6м и едно междуосие по 2,5м).
Колоните са стоманобетонни, монолитни и с размери по контурните и по средните надлъжни оси 40/40см. За изпълнението на архитектурните параметри на хладилните помещения е обърнато специално внимание на подовата настилката, която е предвидена на две нива.

Проектирана е и допълнителна постройка – навес за дърва 6/12 м.

Виж повече

B31. Фабрика за производство на дървени пелети, гр.Ихтиман, България

Три стоманени сгради

Възложител: „БИО ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ ЕООД
РЗП: 430 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 12м (едно междуосие 12м) и 24м (четири междуосия по 6м). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. В парцела са проектирани и арминистративна постройка от кутиени профили с рамки в двете посоки и навес, долепен до основното хале.

Виж повече

B32. Мандра, с.Ракево, България

Стоманена конструкция

Възложител: „ТОПИЛА ГРУП“ ЕАД
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. Г.Чобански

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 40,05м.

Виж повече

B33. База на НАТО, България

Стоманено хале, Подкранови пътища, РВД, Танкова настилка

РЗП: 450 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект и работен проект
Участие: Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ИП, ТП и РП (КМД).

Новопроектираните постройки представляват съответно хангар за дронове с отвор на рамката 16 метра и 15 метра в другата посока, в която е развита връзкова система, РВД – стоманобетонов бункер със стоманен покрив и подкранови пътища в 3 съществуващи халета с дължина на подкрановия път – 15 метра. Проектирана е и многодекарна стоманобетонова настилка за танкове.

Виж повече

B34. Рибарник за кохо сьомга - разширение, с.Горни Окол, България

Стоманена конструкция

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Разширение на производствени мощности, с цел разфасоване, почистване и пакетиране на кохо сьомга.
Стоманена рамка с отвор 24 метра и три междуосия с връзкова система в другото направление.


Виж повече

B35. Складова и производствена база, с.Лозен, България

Стоманена сграда

Възложител: КИПРИДА ЕООД
РЗП: 380 кв.м.
Фаза: Технически проект и работен проект
Архитектура: Румина-ам - арх.Р.Запрянова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 30м.

Виж повече

B36. Цех за дървообработка, България

Стоманена конструкция за покрив

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1150 м2
Фаза: Технически проект

Изчисляване и изчертаване на стоманена покривна конструкция. Конструкцията е ставно стъпила върху стоманобетонови колони и е развита околвръстна връзкова система за равномерно предаване на хоризонталните въздействия по всички колони.

Виж повече

B37. Сграда за съхранение и унищожаване на документи, с.Гурмазово, България

Стоманени конструкции по обекта

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ООД
Възложител: СМ Инженеринг ООД / Райсволф България АД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на второстепенни конструктивни елементи, обхващащи стоманените части от обекта (козирки, платформи за климатици, стълби, хоризонтални връзки и др.)

Виж повече

B38. База за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Стоманен навес

Възложител: Г.Бошнаков
РЗП: 280 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Н.Рижиков

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система, като има и 2 стрехи по 1,5 метра. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Габаритните размери в план са 18,2м и 15,1м.

Виж повече

B39. Селскостопанска сграда за съхраняване на земеделска продукция, гр.Ихтиман, България

Стоманена сграда

Възложител: Борика Агро ЕООД
РЗП: 140 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 8-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена отново с помощта на рамково действие, постигнато чрез запъване на надлъжните греди с подкоси.

Виж повече

B40. Опорна конструкция за хладилни машини, сервизна пътека и площадка за климатици, гр.Кърджали, България

Хипермаркет Кауфланд

Възложител: СМ Инженеринг ООД / „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд ко“ КД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: STUDIO ARCHISTIL

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на монтажни планове и работни чертежи на опорна конструкция за хладилници върху покрив на хипермаркет Кауфланд, с размери в план 18 / 8м и площадка за климатици 18 / 5м.

Виж повече

B41. Шоков тунел, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Айсберг Интернешънъл ЕООД
Фаза: Технически и работен проект

Изработка на технически и работен проекти за преносим хладилен контейнер.

Виж повече

B42. Сервиз за автомобилни гуми, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: К.Кацаров
РЗП: 50 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Колев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 7-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В двете посоки статическата схема е еднаква.

Виж повече