Проучване

АВВ преценява всеки аспект от строителния процес, достъп за строителна техника и технологични възможности за конкретния обект преди започване на строителни и монтажни работи.

АВВ изпълнява цялостно проучване и обмисляне на най-оптималното конструктивно решение преди да започне същинската част от проектирането.

Строително монтажни работи

АВВ се занимава с производство на стоманени конструкции - притежава собствен цех, оборудван с машини за стомано-обработка и строителна механизация за монтажни работи.

АВВ извършва кофражни, армировъчни и бетонови работи при монолитно строителство.

Изчисляване и изчертаване

АВВ изчислява прецизно конструкцията по съвременните нормативни документи, за да няма излишен разход на материал в крайния облик на продукта.

АВВ представя проектното си решение в подробни чертежи на идейна, техническа и работна фази с цялата нужна проектна документация.

3D моделиране на всички видове конструкции

В АВВ всички проектни решения (от най-малките до най-големите) се моделират в триизмерна среда, което прави възможно реализирането на много сложни архитектурни идеи или технологични линии, улеснява останалите участници в строителния процес и онагледява конструктивния проект пред инвеститора.


HomeGalBurg
HomeGebeje
HomeMina
HomeSmesitel
HomeFiltyr
HomeZalaBurgas

Модерен SOFTWARE

АВВ разполага със съвременен лицензиран софтуер за изчисляване и изчертаване (базиран на BIM).

Използването на съвременни технологии и опита на нашия колектив ни прави един от лидерите в инвестиционното проектиране!


Строителство и проектиране

  • Стоманени конструкции
  • Стоманобетонови конструкции
  • Дървени конструкции
  • Алуминиеви конструкции
  • Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
  • Усилване и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения

Професионализъм

  • Детайлно познаване на целия строителен процес
  • Професионално и морално отговорен екип

700x450