Промишлени конструкции

J01. Henkel - Завод за строителни смеси, с.Мировяне, България

Стоманена конструкция

Възложител: ХЕНКЕЛ АД / ММ Конструкции АД
РЗП: 35 000 кв.м.

Носеща стоманена конструкция – производство и монтаж - складови халета, стоманени етажерки.
Покрив – монтаж на панели тип сандвич.
Стени – монтаж на панели тип сандвич.

Виж повече

J02. WEBER - Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд, България

Стоманена конструкция

Възложител: SAINT-GOBAIN WEBER / ММ Конструкции АД
РЗП: 30 500 кв.м.

Носеща стоманена конструкция – производство и монтаж - складово хале, опорна конструкция за силозна група.
Покрив – изпълнение на послоен монтаж.
Стени – монтаж на панели тип сандвич.

Виж повече

J03. Завод за производство на автомобилни компоненти от алуминиева сплав, Монтюпе, гр.Русе, България

Стоманена конструкция

Възложител: ММ Конструкции АД / Монтюпе
РЗП: 20 000 кв.м.

Монтаж на носеща стоманена конструкця (1200 тона).
Покрив - изпълнение на послоен монтаж.
Стени - послоен монтаж.

Виж повече

J04. Техникон и Камор Дивелъпмънт - Складова база и офиси

Сглобяем стоманобетон // Монолитен стоманобетон

Възложител: КАМОР И ТЕХНИКОН ДИВЕЛЪПМЪНТ АД 2008
РЗП: 7 000 кв.м.

Цялостен инженеринг на обекта - проектиране и строителство до ключ. В парцела са построени два склада от сглобяем стоманобетон, всеки около 3000 кв.м. и офисна част - 1000 кв.м.
Носеща конструкция - смесена - монолитна и сглобяем стоманобетон.
Покрив - послоен монтаж.
Стени - панели тип сандвич.
Довършителни работи.

Виж повече

J05. ФЕСТО - производствен комплекс и администрация, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: ФЕСТО АД / Строително Дружество ММ ООД
РЗП: 36 000 кв.м.

Носеща конструкция – производство и монтаж на сглобяем стоманобетон.
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция.
Стени – послоен монтаж – касети, вата, л-на.

Виж повече

J06. Сладкарници "Неделя" - Производствено-складова база, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Nedelya Pattisserie / ММ Конструкции АД
РЗП: 16 000 кв.м.

Носеща стоманена конструкция - производство и монтаж.
Покрив - изпълнение на послоен монтаж.
Ограждане - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J07. Евромастер - складова база и администрация, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Евромастер ООД / Строително Дружество ММ ООД
РЗП: 5 000 кв.м. 

Носеща конструкция - изпълнение на сглобяем стоманобетон и стоманена конструкция.
Поркрив - изпълнение на послоен монтаж (ламарина, вата и хидроизолация).
Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J08. Промишлен хладиник за дъблоко замразяване, гр.Пловдив, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЕУРОФРИО ООД
Хладилен обем: 38 000 м3

Цялостно изпълнение на монтажа на стоманените елементи по обекта, както и ограждането с термо-панели.
Хладилна част - монтаж на термопанели (20 см).
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД.

Виж повече

J09. Варова пещ в производствена база за негасена и хидрана вар, гр.Сливница, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Калцит ЕООД

Стоманобетонова основа за пещта - кофриране, армировъчни работи, бетониране;
Стоманена конструкция - опорна конструкция на пещта, тяло на пещта, наклонена естакада, обслужващи площадки, покривна шапка, тръби и др. - производство и монтаж.

Виж повече

J10. МДК "Пирдоп" - наклонена естакада, гр.Пирдоп, България

Стоманена конструкция

Възложител: МДК "Пирдоп"

Окрупняване и монтаж на наклонена покрита естакада.

Виж повече

J11. Дорма - складове и офис части, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: ДОРМА / НИКМИ АД
РЗП: 1 700 кв.м.

Носеща конструкция – производство и монтаж на сглобяем стоманобетон.
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция.
Стени – панели тип сандвич.

Виж повече

J12. Ролпласт - Складове, производствени и офис сгради, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Ролпласт ООД / ММ Конструкции АД
РЗП: 7 000 кв.м.

Носеща конструкция – производство и монтаж на стоманена конструкция.
Покрив – монтаж на панели тип сандвич.
Стени – монтаж на панели тип сандвич.

Виж повече

J13. Линдаб - Складова база, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Линдаб ЕООД
РЗП: 2 500 кв.м.

Носеща конструкция – производство и монтаж на стоманена конструкция.
Покрив – изпълнение на послоен монтаж – л-на, вата, л-на.
Стени – изпълнение на послоен монтаж – л-на, вата, л-на.

Виж повече

J14. Складово хале, с.Търнак, България

Стоманена конструкция

Възложител: Кооперация "ЗКПУ ТРУД"

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД

Виж повече

J15. Складово хале, гр.Бяла Слатина, България

Стоманена конструкция

Възложител: ВИЯЛИШКИ - 90

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД

Виж повече

J16. Темира - складова база, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Темира ООД

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на стоманена конструкция.
Поркрив - монтаж на сандвич панели.
Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J17. Хеел - Производствено хале, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Хеел ООД

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на стоманена конструкция.
Поркрив - монтаж на сандвич панели.
Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J18. Булекорек - фабрика за производство и рециклиране на пластмаса, гр.Монтана, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: Булекорек ООД / ММ Контрукции АД
РЗП: 2 000 кв.м.

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на сглобяем стоманобетон и производство и монтаж на стоманен навес.
Поркрив - изпълнение на послоен монтаж - стоманобетонови 2Т панели, вата, хидроизолация.
Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J19. Складова база и аминистратимна сграда на “ОБО БЕТЕРМАН” – местност Враждебна, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Стройконсулт ООД
РЗП: 2200 кв.м.

Носеща стоманена конструкция – 150 т. – монтаж

Виж повече

J20. ЕТ Сергей Петров - Административно производствена сграда, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЕТ Сергей Петров
РЗП: 3 250 кв.м.

Носеща конструкция - проиводство и монтаж на стоманена носеща конструкция.
Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J21. Производствена сграда за бетонови елементи – с. Кривина, България

Стоманена конструкция

Възложител: ИПАК ЕООД
РЗП: 900 кв.м.

Носеща стоманена конструкция – производство и монтаж; 
Покрив – ЛТ ламарина – доставка и монтаж; 
Стени – ЛТ ламарина – доставка и монтаж

Виж повече

J22. ЕС & КЕЙ - Складова база, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: ЕС & КЕЙ

Стени - изпълнение на послоен монтаж.
Покрив - изпълнение на послоен монтаж.

Виж повече

J23. M&M - стоманени козирки, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: М и М Милицер и Мюнх БГ ООД

Цялостно изпълнение (производство и монтаж) на стоманени козирки при складова база на M&M.

Виж повече

J24. Паркети Спейс - производствена база, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Паркети СПЕЙС

Стени - монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J25. Производствена база на фабрика МАЛЧИКА, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: ММ Конструкции АД
РЗП: 1500 кв.м.


Стоманени конструкции – производство и монтаж; 
Покрив – монтаж на сандвич панели
Стени – монтаж на сандвич панели.

Виж повече

J26. Производствена сграда на фирма Пи Ар ПРОДАКШЪН, ж.к. Дружба, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Строително Дружество ММ ООД
РЗП: 1460 кв.м.


Носеща конструкция – стоманена конструкция;
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция;
Стени – панели тип сандвич

Виж повече

J27. Складова база на фирма ПЕТКОВ М – кв.Враждебна, гр.София, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: Строително Дружество ММ ООД

Носеща конструкция – сглобяем стоманобетон;
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция.

Виж повече

J28. Навес в база за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Стоманена конструкция

Възложител: Чистота Балкани ЕООД

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.

Виж повече