Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H01. Обследване на жилищни сгради, гр.Русе, гр.Тутракан, България

Обследване

Възложител: АРЕН ООД
РЗП: 35 000 кв.м.

Доклад от конструктивно обследване на 14 жилищни и обществени сгради.
Технически паспорт.

Виж повече

H02. Обследване на мост “Каргон”, гр.Ямбол

Обследване

Възложител: Община Ямбол

Обследване на конструкцията и състоянието на мост.

Виж повече

H03. Инженеринг на жилищни сгради в гр.София, гр.Силистра, гр.Пазарджик, гр.Плевен, гр.Троян, гр.Добрич, гр.Благоевград, гр.Белоградчик

Конструктивни становища

Възложител: ВАЛПА ЕООД
РЗП: 30 000 кв.м.

Конструктивни становища и проекти по част конструктивна по изготвени технически паспорти. Сред блоковете има панелни (ЕПЖС), монолитно изпълнени и изпълнени по система пакетно повдигани плочи (ППП).
Изчисляване на нови козирки и други.
Преизчисляване и усилване на пробити и компрометирани носещи панели.

Виж повече

H04. Конструктивни становища за покривни реклами, табели на ресторанти, банки, огради на имоти, къщи и др.

Конструктивни становища

Възложител: Физически лица, Culture Beat ООД, Банка ДСК и др.

Съставяне на конструктивни становища.

Виж повече