Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H01. Обследвания – Русе и Тутракан

Обследване на сгради и съоръжения

Възложител: АРЕН ООД
РЗП: 35000 кв.м.

Съставяне на доклад по част конструктивна за създаване на технически паспорт на 14 сгради – жилищни и обществени в гр.Русе и Тутракан

Разполагаме с машини за измерване якостта на бетона (склерометър) и такъв за заснемане на армировката на магнитен принцип (HILTI FERROSCAN).

Виж повече

H02. Обследване на мост “Каргон”, гр.Ямбол

Обследване на носещата конструкция на мост

Възложител: Община Ямбол

Обследване на конструкцията и състоянието на мост “Каргон”, гр.Ямбол

Виж повече

H03. Инженеринг – София, Силистра, Пазарджик, Плевен, Троян, Добрич, Благоевград, Белоградчик ...

Конструктивни становища и проекти по направено обследване

Възложител: Общини
РЗП: 30000 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Съставяне на конструктивни становища и проекти по конструктивна част по вече изготвени технически паспорти. Сред блоковете има панелни (ЕПЖС), монолитно изпълнени и такива изпълнени по система пакетно повдигани плочи (ППП).
Изчисляване на нови козирки и други.
Преизчисляване и усилване на пробити и компрометирани носещи панели.

Виж повече

H04. Конструктивни становища за покривни реклами, табели на ресторанти, банки, огради на имоти, къщи и др.

Становища по част конструктивна

Възложител: Физически лица, Culture Beat ООД, Банка ДСК, АВВ Инженеринг ЕООД и др.

Съставяне на конструктивни становища

Виж повече