Жилищно строителство

L01. Жилищен блок - кв.Лагера, гр.София

Монолитно строителство

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
РЗП: 3600 кв.м.


Жилищният блок е построен на кръстовището на ул. „Съвет на Европа“ и ул. „Гебедже“. Той включва подземен паркинг, магазин и жилищна част. Конструкцията е проектирана като скелетно-безгредова, със стоманобетонни шайби, центрично натиснати колони и асансьорно ядро. Основната част от елементите на жилищната сграда са фундирани върху обща фундаментна плоча с дебелина 60см, а покритият паркинг е решен с  единични и ивични фундаменти. Фундирането е на едно ниво според изискванията на НПССЗР.

Виж повече