Реконструкция и усилване

E01. Реконструкция на национален музей за чуждестранно изкуство „Квадрат 500“, София, България

Стоманена конструкция за фасада и панорамно кафене

Водещ проектант по част конструктивна: Бета Консулт 1 ООД
Възложител: Министерство на културата, финансирано от Европейски фонд за регионално развитие
РЗП: 9000 кв.м.
Архитектура: Yanko Apostolov Architects - арх. Янко Апостолов
Фаза: Технически и работен проекти

Проектиране на части от стоманена конструкция за остъклена фасада и стоманена конструкция за покривен ресторант. Главен проектант на целия обект по част конструктивна - проектантско бюро Бета Консулт 1 ООД.

Виж повече

E02. Реконструкция на жилищна сграда, с.Рударци, България

Външен екзоскелет около съществуваща сграда

Възложител: Йосиф Йосифов
РЗП: 230 кв.м.
Архитектура: Архитектурно Ателие Дончо Дончев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение съществуващата постройка представлява безскелетна конструкция, със зидани носещи стени, която се надстроява с един етаж (сградата е строена около 1960 година). За да се осигури устойчивостта на сградата на сеизмично въздействие и да се надстрои с един етаж, е развит външен стоманобетонов екзоскелет около сградата, върху който стъпва надстроения етаж и който обрамчва съществуващата конструкция, за да я направи устойчива на хоризонтални въздействия. Също така каменните основи на съществуващата сграда са подкопани от новоразвития екзоскелет около нея. В източния край на сградата е развита и лека метална конструкция, представляваща също разширение на сградата.

Виж повече

E03. Вътрешно преустройство на част от атриум на кота +10,80 – The Mall, Цариградско шосе – гр.София, България

Затваряне на атриум

Възложител: АП „Ритейл I”
РЗП: 300 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Архитектура: Architectural Studio Planning
Фаза: Работен проект


Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).

Обектът The Mall в гр. София и решава затварянето на атриума на кота +3.40 с лека стоманена конструкция, върху която се полагат два пласта хидрофобен шперплат. Обектът е изработен и монтиран от фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Виж повече

E04. Частична реконструкция на административно-производствена сграда, ул.Карнеги, гр.София, България

Усилване на колони в съществуващо помещение и надграждането му с още едно ниво

Възложител: „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: арх.Ивайло Захариев
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Конструкцията представлява изграждане на ново ниво във вече съществуващо помещение. За целта са усилени съществуващите колони, биват обрамчени и за новообразувания стоманен скелет се монтира новото етажно ниво. Обектът е изработен и монтиран от фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Виж повече

E05. Реконструкция на производствена база, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ФИЛТО – С ООД
РЗП: 300 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена конструкция с размери 12/24м в план, със скелетна гредова конструкция, като се използват съществуващи стоманени колони, които се снаждат (белите на визуализацията) с нови и се развива нова покривна конструкция. И в двете направления коравината на конструкцията се обуславя от връзкова система. Ограждането също е предмет на новото строителство.

Виж повече

E06. Реконструкция на жилищна сграда, ул.Богдановец, гр.София, България

Премахване на тежък зидан етаж и заменянето му с лека стоманена конструкция

Възложител: Васил Пеевски ЕООД
РЗП: 200 кв.м.
Архитектура: арх. Н.Рижиков
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуетажна стоманена конструкция, със скелетна гредова конструкция, фундирана върху стоманобетонов пояс, който също е част от настоящия проект и е изпълнен на третия етаж на съществуваща сграда. Премахнати са тежки дебели зидове в подпокривното пространство, които се заменят с леко ограждане, като така съществуващата постройка не се претоварва.
В архитектурно отношение сградата представлява семейна къща.

Виж повече

E07. Реконструкция на Мол Стара Загора за HM магазин

Усилване на съществуваща конструкция за отвор в плоча за ескалатор

Водещ проектант по част конструктивна: Бета Консулт 1 ООД
Възложител:
Galeria Stara Zagora AD
РЗП: 600 кв.м.
Архитектура: LAGUARDA.LOW ARCHITECTS
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Преустройството се състои с изграждането на нов отвор в плочата за ескалатор, за да стане магазина на две нива и изграждане на нов асансьор. Това налага ново опиране на плочата в определени места и усилване на съществуващите колони, за да могат да предадат новия проекто-товар. Обектът е изработен и монтиран от фирма АВВ Инженеринг ЕООД.

Виж повече

E08. Подмяна на покрив, гр.София, България

Стоманени столици

Възложител: ФИЛТО – С ООД
РЗП: 750 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноетажна стоманена конструкция с размери 17/45м в план, която е със съществуваща стоманобетонова конструкция. Съществуващата покривна конструкция е изцяло премахната и подменена с нова и лека стоманена такава.

Виж повече

E09. Подмяна на покрива на читалище "Заря", с.Вакарел, България

Опорна стоманена конструкция и дървен покрив

Възложител: Община Ихтиман
РЗП: 400 кв.м.
Архитектура: арх.Й.Иванов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Проектиран е изцяло нов покрив на читалище „Заря“ в с.Вакарел. В частта от покрива, в която няма подова плоча е развита стоманена скара, върху която да стъпят вертикалите от дървения покрив, а в другата му част, „поповете“ директно стъпват върху таванската плоча.

Виж повече

E10. Основен ремонт и подмяна на тавански етаж и покрив, гр.Ихтиман, България

Нова дървена покривна конструкция

Възложител: Иванка Илиева Динкова
РЗП: 160 кв.м.
Архитектура: арх.Хетемов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Проектиран е изцяло нов покрив на жилищна къща в гр.Ихтиман. Премахнат е по-тежкия компрометиран вариант и е направена олекотена покривна конструкция, която разтоварва съществуващата сграда. Покривът е с размери 17/9 метра.

Виж повече

E11. Реконструкция на цех за преработка на плодове и зеленчуци с хладилни камери, Военна Рампа, гр.София, България

Опорна конструкция за хладилни камери в съществуваща сграда

Възложител: „ЕКО ФРЕШ ХАУС“ ЕООД
РЗП: 370 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
За изпълнението на архитектурните параметри на хладилните камери са развити ивични фундаменти по целия им периметър, като е обърнато специално внимание на подовата настилката, която е по типов детайл за изолиран под – двойна настилка с изолация между долната и горната за прекъснат термичен мост. Развита е и вторична стоманена конструкция, на която да се окачат покривните панели на хладилните камери.

Виж повече

E12. Затваряне на атриум в НДК – Център на книгата, гр.София, България

Развиване на гредоскара и окачена стоманена конструкция за борд

Възложител: ФИЛТО – С ООД
РЗП: 400 кв.м.
Архитектура: АрхДизайн ЕООД
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Обектът "Център на книгата" се намира на територията на „Националния Дворец на Културата“ в гр. София и решава затварянето на атриума на кота +3.40 с лека стоманена конструкция върху която се полагат два пласта хидрофобен шперплат.

Виж повече

E13. Реконструкция на съществуващи тоалетни и надстройка – Магазин / Аптека, ул.Стара Планина, гр.София, България

Надграждане на един етаж и усилване на съществуваща тоалетна

Възложител: УЕЛ КЪМ 00“ ООД
РЗП: 160 кв.м.
Архитектура: ЕТ „АВАЛОН“ – арх.Николай Димов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение съществуващата сграда (обществена тоалетна) представлява едноетажна полуподземна сграда, с носещи бетонни и тухлени стени и покривна стоманобетонна плоча. Състоянието на стоманобетонната плоча е силно компрометирано, нарушено е и бетонното покритие на носещата армировка. Новопроектираната надстройка в конструктивно отношение представлява едноетажна масивна стоманобетонна конструкция. Тя е скелетно-гредова, като има проектирани стоманобетонни монолитни рамки и носещи стоманобетонни стени. Фундирана е върху ивични и единични, плоски фундаменти, като натоварванията от нея не засягат съществуващата конструкция на обществената тоалетна. Инвестицията е на фирма АВВ Инвенеринг ЕООД.

Виж повече

E14. Реконструкция на съществуваща обществена тоалетна и надстройка за Бистро, бул.Янко Сакъзов и бул. Евлоги и Христо Георгиеви, гр.София, България

Надграждане на един етаж и усилване на съществуваща тоалетна

Възложител: УЕЛ КЪМ 00“ ООД
РЗП: 140 кв.м.
Архитектура: ЕТ „АВАЛОН“ – арх.Николай Димов
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение съществуващата сграда (обществена тоалетна) представлява едноетажна полуподземна сграда, с носещи бетонни и тухлени стени и покривна стоманобетонна плоча. Състоянието на стоманобетонната плоча е силно компрометирано, нарушено е и бетонното покритие на носещата армировка. Новопроектираната надстройка в конструктивно отношение представлява едноетажна масивна стоманобетонна конструкция. Тя е скелетно-гредова, като има проектирани стоманобетонни монолитни рамки и носещи стоманобетонни стени. Инвестицията е на фирма АВВ Инвенеринг ЕООД.

Виж повече

E15. Надстройка на съществуващ гараж, гр. София, България

Нова лека стоманена конструкция

Възложител: Христо Стоянов
РЗП: 70 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната конструкция представлява правоъгълна в план стоманена конструкция, с рамки в две направления и потопени покривни столици, колоните на която стъпват върху стоманобетонови колони, част от съществуващ гараж.

Виж повече

E16. Цех за костилкоизваждане, с.Дерманци, България

Наддигане на съществуващ покрив в участък

Възложител: МАРИМПЕКС - МГ АГРО
Архитектура: ВАЛПА ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти

Наддигане на покрива в участък, с цел по-голяма височина на механизация - премахване в междуосие на съществуващи столици и развиване на нова, абсолтно независима по-висока биконструкция.

Виж повече

Е17. Ресторант Джанам стек-хаус, София, България

Стоманена конструкция / Стоманобетонова конструкция

Възложител: Симеон Щерев / СМ Инженеринг ЕООД
Фаза: Технически проект

Нов етаж в ресторант със стоманена опорна конструкция и ламаринобетонна плоча.

Виж повече