Услуги Какво предлагаме

1200x300

Ние сме специализирани в строителство и изработване на конструктивни проекти на разнообразни видове конструкции:  стоманени конструкции, стоманобетонови конструкции, дървени конструкции, алуминиеви и тухлени конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции, технология на монтажа.

Нашите услуги включват:

 • Проучване
 • Архитектура, конструктивно проектиране на сеизмично-устойчиви сгради и съоръжения
 • Оценяване на състоянието на съществуващи сгради
 • Обследване на строителни конструкции
 • Проектиране на фасадни системи
 • Планове за безопасност и здраве, планове за управление на строителните отпадъци
 • Приемане на строежа и отделни етапи от него
 • Авторски надзор
 • Производство и монтаж на метални и стоманобетонови конструкции
 • Демонтаж на конструкции
 • Изпълнение на бетонови настилки
 • Кофражни, армировъчни и бетонови работи
 • Довършителни работи - бояджийски и други

Имаме дългогодишен опит и в сферата на външната реклама с експлоатация на различни формати рекламни конструкции - за повече информация www.avv.bg

АВВ е специализирана фирма с дългогодишен опит и традиции в стоманеното инженерство - проектиране, производство и монтаж: изчисляване и проектиране с оптимален разход на стомана, рационални и максимално опростени възли, които съответно водят и до улеснен монтаж; изработване на технически и работни проекти с пълна проектна документация по част конструктивна - монтажни планове (за улеснение на строителния процес винаги се подават и пространствени монтажни планове и възли) и производствени чертежи. Изработка и монтаж на стоманената конструкция използвайки подходяща механизация.


stomana
АВВ извършва цялостен инженеринг на стоманобетонови конструкции - от вкопани басейни, корита, стоманобетонови къщи до многоетажни масивни жилищни и административни сгради: изчисляване на конструкцията за хоризонтални въздействия чрез стенна или рамкова система, изчертаване на кофражни планове, изчисляване на нужната армировка и изчертаване на армировъчни планове и детайли в зависимост от приетата статическа схема с пълна проектна документация във фаза технически проект. Монолитно строителство - кофриране, армиране и бетониране. Изпълнение на сгради от сглобяем стоманобетон. Довършителни работи.

Stomanobeton

АВВ има редица реализирани проекти - от дървени покриви до конструкции с изцяло дървена носеща конструкция. Познаване на характерни за дървения материал детайли и купешко продавани продукти свързани със специфични възли, нужни за реализирането на дървения скелет.


Dyrveni

АВВ се занимава с изчисляване на множество и разнообразни фасадни системи за окачени фасади от екструдирани алумниеви профили, специфични за конкретната система. Поради наличието на различни патентовани системи, работата ни се пригажда за конкретния вид профили, с които разполага клиента. АВВ извършва и монтаж на окачени фасади.


Aluminii

АВВ нерядко в практиката си се е сблъсквала с комбинирани стомано-стоманобетонни конструктивни елементи. Изчисляване на комбинираното сечение (фербунд) и съединителните средства между бетон и стомана (дюбели на срязване) и изобразяване на нужния резултат. Изпълнение и монтаж на комбинирани елементи.


Kombinirani
АВВ извършва цялостно проектиране и по мероприятия за усилване и преустройство на стари сгради, разширения, допълнителни етажи, съобразно съвременните норми и подобряване на сеизмичната им устойчивост. При случаи с тухлена носеща зидария най-често се развива външен екзоскелет около съществуващата сграда. АВВ се занимава и със строително монтажни работи за усилване на съществуващи сгради и съоръжения.

Usilvane