Референции

ДЖИ ПИ ГРУП АД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

Хенкел България ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Сейнт Гобен Вебер - България ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Хокен Инженеринг ООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

Химмаш АД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

ММ Конструкции АД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

ММ София ЕАД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Бета Консулт 1 ООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

Студио 17,5 - М ООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

ВАЛПА ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

Бау и Ко ООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

GDK Management LTD

Референция

Референция за отлично свършена работа в проектирането.

Виж повече

КАМОР & ТЕХНИКОН ДИВЕЛЪПМЪНТ АД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Статия
Статия 2

Виж повече

Дорма Балкан ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Garanty-Balfour Beatty Construction Industry

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Хилти България ЕООД

Референция

Референция за отлично партньорство в строителството.

Виж повече

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

АРКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Референция

Референция за отлично свършена работа в строителството.

Виж повече

Месец Септември от календара на GRAITEC EUROPE 2013 - ADVANCE STEEL

Оригинално закупен софтуер от АВВ за 3Д BIM моделиране на конструкции

Остъклен покрив на България Мол.
Главен проектант: Бета Консулт 1 ООД

Статия
Статия 2

Виж повече

Месец Декември от календара на GRAITEC EUROPE 2013 - ADVANCE STEEL

Оригинално закупен софтуер от АВВ за 3Д BIM моделиране на конструкции

Остъклен покрив на Галерия Бургас.
Главен проектант: Бета Консулт 1 ООД

Статия

Виж повече

Месец Септември от календара на GRAITEC EUROPE 2017 - ADVANCE STEEL

Оригинално закупен софтуер от АВВ за 3Д BIM моделиране на конструкции

Естакада на втори метродиаметър, гр.София.
Главен проектант: Бета Консулт 1 ООД.

Виж повече

Сертификат за обследване

Стоманобетонов мост

Обследване на масивна конструкция, използвайки притежаван от АВВ уред за заснемане на армировка на магнитен принцип - HILTI Ferroscan.

Виж повече