Транспортни съоръжения

M03. Пешеходен мост над р.Слатинска, гр.София, България

Възложител: Столична Община
Отвор: 15 м.


Производство и монтаж на стоманен пешеходен мост над р.Слатинска.
SLATINSKA_00 SLATINSKA_01 SLATINSKA_02 SLATINSKA_03 SLATINSKA_04 SLATINSKA_05 SLATINSKA_06 SLATINSKA_07 SLATINSKA_08