Промишлени конструкции

J17. Хеел - Производствено хале, гр.София, България

Възложител: Хеел ООД

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на стоманена конструкция.
Поркрив - монтаж на сандвич панели.
Стени - монтаж на сандвич панели.

HEEL_00 HEEL_01 HEEL_02 HEEL_03 HEEL_04 HEEL_05 HEEL_06 HEEL_07 HEEL_08 HEEL_09 HEEL_10