Промишлени конструкции

J02. WEBER - Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд, България

Възложител: SAINT-GOBAIN WEBER / ММ Конструкции АД
РЗП: 30 500 кв.м.

Носеща стоманена конструкция – производство и монтаж - складово хале, опорна конструкция за силозна група.
Покрив – изпълнение на послоен монтаж.
Стени – монтаж на панели тип сандвич.

Weber_00 Weber_01 Weber_02 Weber_03 Weber_04 Weber_05 Weber_06 Weber_07 Weber_08 Weber_09 Weber_10 Weber_11