Промишлени конструкции

J16. Темира - складова база, гр.София, България

Възложител: Темира ООД

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на стоманена конструкция.
Поркрив - монтаж на сандвич панели.
Стени - монтаж на сандвич панели.

TEMIRA_00 TEMIRA_01 TEMIRA_02 TEMIRA_03 TEMIRA_04 TEMIRA_05