Промишлени конструкции

J05. ФЕСТО - производствен комплекс и администрация, гр.София, България

Възложител: ФЕСТО АД / Строително Дружество ММ ООД
РЗП: 36 000 кв.м.

Носеща конструкция – производство и монтаж на сглобяем стоманобетон.
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция.
Стени – послоен монтаж – касети, вата, л-на.

FESTO_00 FESTO_18 FESTO_19 FESTO_20 FESTO_21 FESTO_22 FESTO_23 FESTO_24 FESTO_25 FESTO_26 FESTO_08 FESTO_09 FESTO_10 FESTO_07 FESTO_11 FESTO_12 FESTO_13 FESTO_14 FESTO_15 FESTO_16 FESTO_17 FESTO_01 FESTO_02 FESTO_03 FESTO_04 FESTO_05 FESTO_06