Промишлени конструкции

J09. Варова пещ в производствена база за негасена и хидрана вар, гр.Сливница, България

Възложител: Калцит ЕООД

Стоманобетонова основа за пещта - кофриране, армировъчни работи, бетониране;
Стоманена конструкция - опорна конструкция на пещта, тяло на пещта, наклонена естакада, обслужващи площадки, покривна шапка, тръби и др. - производство и монтаж.
SLIVNICA_01 SLIVNICA_02 SLIVNICA_03 SLIVNICA_04 SLIVNICA_05 SLIVNICA_06 SLIVNICA_07 SLIVNICA_08 SLIVNICA_09 SLIVNICA_10 SLIVNICA_11 SLIVNICA_12 Slivnica_001-min Slivnica_002-min Slivnica_003-min Slivnica_004-min Slivnica_005-min Slivnica_006-min Slivnica_007-min Slivnica_008-min Slivnica_New_001 Slivnica_009-min Slivnica_010-min Slivnica_New_002 Slivnica_011-min Slivnica_New_003 Slivnica_012-min Slivnica_New_004 Slivnica_013-min Slivnica_014-min Slivnica_015-min Slivnica_016-min