Промишлени конструкции

J10. МДК "Пирдоп" - наклонена естакада, гр.Пирдоп, България

Възложител: МДК "Пирдоп"

Окрупняване и монтаж на наклонена покрита естакада.

MDKPIRDOP_09 MDKPIRDOP_00 MDKPIRDOP_01 MDKPIRDOP_02 MDKPIRDOP_03 MDKPIRDOP_04 MDKPIRDOP_05 MDKPIRDOP_06 MDKPIRDOP_07 MDKPIRDOP_08 MDKPIRDOP_10 MDKPIRDOP_11