Промишлени конструкции

J18. Булекорек - фабрика за производство и рециклиране на пластмаса, гр.Монтана, България

Възложител: Булекорек ООД / ММ Контрукции АД
РЗП: 2 000 кв.м.

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на сглобяем стоманобетон и производство и монтаж на стоманен навес.
Поркрив - изпълнение на послоен монтаж - стоманобетонови 2Т панели, вата, хидроизолация.
Стени - монтаж на сандвич панели.

BULEKOREK_00 BULEKOREK_01 BULEKOREK_02 BULEKOREK_03 BULEKOREK_04 BULEKOREK_05 BULEKOREK_06 BULEKOREK_07 BULEKOREK_08 BULEKOREK_09 BULEKOREK_10 BULEKOREK_11 BULEKOREK_12 BULEKOREK_13