Промишлени конструкции

J22. ЕС & КЕЙ - Складова база, гр.София, България

Възложител: ЕС & КЕЙ

Стени - изпълнение на послоен монтаж.
Покрив - изпълнение на послоен монтаж.

ESKEY_00 ESKEY_01 ESKEY_02 ESKEY_03 ESKEY_04 ESKEY_05 ESKEY_06