Промишлени конструкции

J15. Складово хале, гр.Бяла Слатина, България

Възложител: ВИЯЛИШКИ - 90

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД

BIALASLAT_00 BIALASLAT_01 BIALASLAT_02 BIALASLAT_03 BIALASLAT_04 BIALASLAT_05 BIALASLAT_06 BIALASLAT_07 BIALASLAT_08