Промишлени конструкции

J14. Складово хале, с.Търнак, България

Възложител: Кооперация "ЗКПУ ТРУД"

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД

TYRNAK_00 TYRNAK_01 TYRNAK_02 TYRNAK_03 TYRNAK_04 TYRNAK_05 TYRNAK_06 TYRNAK_07 TYRNAK_08 TYRNAK_09 TYRNAK_10 TYRNAK_11 TYRNAK_12 TYRNAK_13 TYRNAK_14 TYRNAK_15 TYRNAK_16 TYRNAK_17 TYRNAK_18 TYRNAK_19