Промишлени конструкции

J24. Паркети Спейс - производствена база, гр.София, България

Възложител: Паркети СПЕЙС

Стени - монтаж на сандвич панели.

SPACE_00 SPACE_01 SPACE_02 SPACE_03 SPACE_04 SPACE_05 SPACE_06 SPACE_07 SPACE_08 SPACE_09 SPACE_10 SPACE_11 SPACE_12 SPACE_13 SPACE_14 SPACE_15