Промишлени конструкции

J08. Промишлен хладиник за дъблоко замразяване, гр.Пловдив, България

Възложител: ЕУРОФРИО ООД
Хладилен обем: 38 000 м3

Цялостно изпълнение на монтажа на стоманените елементи по обекта, както и ограждането с термо-панели.
Хладилна част - монтаж на термопанели (20 см).
Покрив - монтаж на ЛТ-ламарина.
Стени - монтаж на ЛТ-ламарина.
Производител на стоманената конструкция: Галко АД.

EurofrioPh01-min EurofrioPh02-min EurofrioPh03-min EurofrioPh04-min EurofrioPh05-min EurofrioPh06-min PLOVHLAD_00 PLOVHLAD_01 PLOVHLAD_02 Eurofrio_18-min Eurofrio_19-min Eurofrio_20-min Eurofrio_17-min Eurofrio_15-min Eurofrio_16-min PLOVHLAD_03 Eurofrio_21-min EUROFRIO_NEW1 PLOVHLAD_04 PLOVHLAD_05 PLOVHLAD_06 PLOVHLAD_07 PLOVHLAD_08 PLOVHLAD_09 PLOVHLAD_10 PLOVHLAD_11 PLOVHLAD_12 PLOVHLAD_13 PLOVHLAD_14 PLOVHLAD_15 PLOVHLAD_16 PLOVHLAD_17 PLOVHLAD_18 PLOVHLAD_19 PLOVHLAD_20 PLOVHLAD_21 PLOVHLAD_23 PLOVHLAD_24 PLOVHLAD_25 PLOVHLAD_26 PLOVHLAD_27 PLOVHLAD_28 PLOVHLAD_29