Промишлени конструкции

J23. M&M - стоманени козирки, гр.София, България

Възложител: М и М Милицер и Мюнх БГ ООД

Цялостно изпълнение (производство и монтаж) на стоманени козирки при складова база на M&M.

M&M_00 M&M_01 M&M_02