Промишлени конструкции

J26. Производствена сграда на фирма Пи Ар ПРОДАКШЪН, ж.к. Дружба, гр.София, България

Възложител: Строително Дружество ММ ООД
РЗП: 1460 кв.м.


Носеща конструкция – стоманена конструкция;
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция;
Стени – панели тип сандвич

PR_Prod_00-min PR_Prod_01-min