Промишлени конструкции

J27. Складова база на фирма ПЕТКОВ М – кв.Враждебна, гр.София, България

Възложител: Строително Дружество ММ ООД

Носеща конструкция – сглобяем стоманобетон;
Покрив – послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолция.

PetkovM_00-min