Промишлени конструкции

J28. Навес в база за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Възложител: Чистота Балкани ЕООД

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.

Bo6nakov_001 Bo6nakov_002