Обществени конструкции

K05. Стоманен покрив - НАТФИЗ, гр.София, България

Възложител: Министерство на културата

Носеща конструкция - производство и монтаж на стоманена конструкция.

NATFIZ_00 NATFIZ_01 NATFIZ_02 NATFIZ_03 NATFIZ_04 NATFIZ_05 NATFIZ_06 NATFIZ_07 NATFIZ_08 NATFIZ_09 NATFIZ_11