Обществени конструкции

K04. Метална покривна конструкция - Национална Художествена Академия, гр.София, България

Възложител: Министерство на културата

Носеща стоманена конструкция - изпълнение и монтаж.
Покрив - монтаж на ламарина.

NHA_00 NHA_01 NHA_02 NHA_03 NHA_04