Обществени конструкции

K17. Пункт за годишни технически прегледи, гр.Пирдоп, България

Възложител: ПИРДОПИНВЕСТ ЕООД

Носеща конструкция - изпълнение и монтаж на стоманена конструкция.
Покрив - монтаж на ламарина.

PIRDOP_00 PIRDOP_01 PIRDOP_02 PIRDOP_03 PIRDOP_04 PIRDOP_05 PIRDOP_06