Обществени конструкции

K06. Спортна зала, с.Горна Малина, България

Възложител: Община Горна Малина

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция.

GORNAMALINA_000 GORNAMALINA_001 GORNAMALINA_00 GORNAMALINA_01 GORNAMALINA_02 GORNAMALINA_03 GORNAMALINA_04 GORNAMALINA_05 GORNAMALINA_06 GORNAMALINA_07 GORNAMALINA_08 GORNAMALINA_09