Обществени конструкции

K03. Конструкция за кино салони, гр.София, България

Възложител: София Саут Ринг Мол ЕАД / Амит Канстръкшън ООД

Цялостно изпълнение (производство и монтаж) на всички стоманени части от обекта.

SSRM_00 SSRM_01 SSRM_02 SSRM_03 SSRM_04