Обществени конструкции

K15. Търговска сграда на фирма КОО ОХ – кв.Красна Поляна, гр.София, България

Възложител: Строително Дружество ММ ООД

Носеща конструкция – производство и монтаж на сглобяем стоанобетон,  стоманена конструкция;
Покрив – изпълнение на послоен монтаж – л-на, вата, хидроизолация;
Стени – монтаж на панели тип сандвич

KOO_00 KOO_01 KOO_02 KOO_03 KOO_04 KOO_05 KOO_06 KOO_07