Обществени конструкции

K08. М-Тел офис сграда - усилване, рекламна кула, аварийно стълбище и други, гр.София, България

Възложител:МОБИЛТЕЛ АД

Носеща конструкция - производство и монтаж на стоманена конструкция.
Покрив - монтаж на панели и еталбонд.

MTEL_12 MTEL_00 MTEL_01 MTEL_02 MTEL_03 MTEL_04 MTEL_05 MTEL_06 MTEL_07 MTEL_08 MTEL_09 MTEL_10 MTEL_11 MTEL_13