Обществени конструкции

K10. Централни хали, гр.София, България

Възложител: Столична Община

Участие в реконструкцията на Централни хали с пясъкоструене и други дейности.
HALI_00