Обществени конструкции

K11. Зала Христо Ботев, гр.София, България

Възложител: БФВ

Реновиране на фасада и покрив на зала Христо Ботев.
ZALAHRB_00 ZALAHRB_01 ZALAHRB_02 ZALAHRB_03 ZALAHRB_04 ZALAHRB_05 ZALAHRB_06 ZALAHRB_07