Обществени конструкции

K12. Частична реконструкция на административно-производствена сграда, ул.Карнеги, гр.София, България

Възложител: „СОФИЙСКИ ИМОТИ“ ООД

Носеща конструкция - производство и монтаж на стоманена конструкция.
KARNEGI_00 KARNEGI_01 KARNEGI_02 KARNEGI_03 KARNEGI_04 KARNEGI_05 KARNEGI_06 KARNEGI_07 KARNEGI_08 KARNEGI_09 KARNEGI_10 KARNEGI_11 KARNEGI_12 KARNEGI_13