Обществени конструкции

K19. Трибуни на стадион, гр.Правец, България

Възложител: Община Правец

Носеща конструкция - монтаж на стоманена конструкция и седалки.
TRIBUNISTAD_00 TRIBUNISTAD_01 TRIBUNISTAD_02 TRIBUNISTAD_03 TRIBUNISTAD_04 TRIBUNISTAD_05 TRIBUNISTAD_06 TRIBUNISTAD_07 TRIBUNISTAD_08 TRIBUNISTAD_09 TRIBUNISTAD_10