Обществени конструкции

K13. Бинго зала, гр.София, България

Възложител: ММ Конструкции АД

Носеща конструкция - производство и монтаж на стоманена конструкция.
BINGO_00 BINGO_01