Обществени конструкции

K25. Мол - Mall Serdika, гр.София, България

Възложител: Einkaufs-Center Sofia G.m.b.H. & Co. KG, ЕCE Projektmanagement Bulgaria EOOD

Ремонтни дейности и изработка и монтаж на пристройка на Мол Сердика.
MALLSERD_00 MALLSERD_01 MALLSERD_02 MALLSERD_03 MALLSERD_04 MALLSERD_05 MALLSERD_06 MALLSERD_07 MALLSERD_08 MALLSERD_09