Обществени конструкции

K27. Офис сграда - МЕГАПАРК СОФИЯ

Възложител: STRABAG

Доставка и монтаж на стоманени конструкции и довършителни железарски работи.
AVV