Рекламни съоръжения и други

N20. Покривна реклама - Уникредит Булбанк, гр.София, България

Възложител: Уникредит Булбанк

Производство и монтаж на стоманена опорна конструкция и рекламен надпис върху покрив.
UNICREDIT_00