Промишлени сгради

B*01. Шоурум за продажба на автомобили, офиси, сервизи, складове "Силвър Стар", гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 13 150 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Едноетажни сервизни сгради от сглобяем стоманобетон;
Двуетажна администрация от сглобяем стоманобетон;
Двуетажна сграда шоурум от монолитен стоманобетон;
Стоманен автокозметичен център;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*02. Високостелажно складово хале, гр.Елин Пелин, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 11 800 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект


Едноетажни сгради с полунива от сглобяем стоманобетон;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*03. Предприятие за производство и асемблиране на протези и бионични импланти "Оттобок", гр.Благоевград, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция // Монолитен стоманобетон

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 10 500 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект


Едноетажна производствена сграда с полунива с колони от сглобяем стоманобетон и стоманен покрив, стоманена козирка;
Двуетажна административна сграда от монолитен стоманобетон;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*04. Производствена база - производство на трансформатори "ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД, гр.Кюстендил, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: ММ Конструкции АД
РЗП: 9 700 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.И.Забунова


Едноетажна конструкция от сглобяем стоманобетон със стоманени столици и подкранови пътища;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*05. Разширение на складова база за метални изделия "ЗПТ", гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЗПТ Трейд ЕООД
РЗП: 5 000 м2
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: ЛП Проект - арх.Л.Петров

Двустранно разширение на съществуващ стоманобетонов склад с трикорабни стоманени халета, с подкранови пътища във всяко хале.

Виж повече

B*06. Офис сграда и логистичен център с административна и складова част "СТАД", гр.София, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 5 000 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Едноетажна високо-стелажна складова сграда от сглобяем стоманобетон;
Триетажна администрация от сглобяем стоманобетон с монолитни ядра и стени;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*07. Център за съхранение на данни "Екуиникс", гр.София, България

Сглобяем стоманобетон // Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4 700 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект


Двуетажна сграда със смесена конструктивна система:
- Колони от сглобяем стоманобетон и монолитно изпълнени стени (шайби);
- Комбинирана монолитна плоча със стоманени подови греди;
Стоманени покривни съоръжения и пасарелки;
Площадкови съоръжения.

Виж повече

B*08. Логистичен център със складова площ и административна част "ФолаПласт", гр.Кюстендил, България

Сглобеям стоманобетон // Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4 200 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект

Едноетажна производствена сграда с колони от сглобяем стоманобетон и стоманен покрив.
Двуетажна административна сграда от монолитен стоманобетон.

Виж повече

B*09. Производствена и административно-битова и високо-стелажна складова сграда, гр.Силистра, България

Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4 150 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект


Едноетажна висока (два кораба с отвори 30 метра и височини съответно 13.2 метра и 20.2 метра) стоманена сграда от пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*10. Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - лешници, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Търки Хаус ЕООД
РЗП: 3 200 кв.м.

Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди.

Виж повече

B*11. Преприятие за производство на оптични кабели, гр.Симитли, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Симлер ЕООД
Архитектура: Драфт Студио ЕООД
РЗП: 2700 кв.м.
Фаза: Технически проект

Двуетажна административна част от монолитен стоманобетон.
Едноетажен склад от монолитен стоманобетон и стоманен покрив.

Виж повече

B*12. Логистичен център с офис част, гр.Ботевград, България

Стоманена конструкция

Възложител: СНК Лоджистик
РЗП: 2 300 кв.м.

Фаза: Технически проект; Работен проект

Склад: Едноетажна стоманена конструкция от пълностенни профили;
Магазин: Едноетажна стоманена конструкция от пълностенни профили;
Административна част: Двуетажна стоманена конструкция от пълностенни профили.

Виж повече

B*13. Фабрика за преработка на месо, гр.Белово, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЗП Наджие Ахмед Нихат
РЗП: 1 860 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди.
Стоманено полуниво.

Виж повече

B*14. Предприятие за преработка на плодове, с.Брестовене, България

Стоманена конструкция

Възложител: Нурмет 1 ЕООД
РЗП: 1 550 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди.

Виж повече

B*15. Складова и офисна сграда, гр.София, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Райтекс ООД
РЗП: 1 100 кв.м.
Архитектура: Джото Дизайн ЕООД

Фаза: Технически проект; Работен проект

Склад: Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди;
Административна част: Четириетажна конструкция от монолитен стоманобетон.

Виж повече

B*16. Производствена сграда, гр.Хасково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 1 350 м2
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Б.Буров

Двукорабна едноетажна стоманена конструкция с подкранов път.

Виж повече

B*17. Пристройка - склад за готова продукция, гр.Сливен, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Петър Филипов / Язаки България ЕООД
РЗП: 1 150 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Георгиев

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*18. Картофохранилище и навес за обработка на картофи, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Веселин Димитров
РЗП: 1 050 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*19. Складове за картофи, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Калин Миладинов
РЗП: 1 450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Едноетажни стоманени конструкции, проектирани с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*20. Кланница и мандра, гр.Симитли, България

Стоманена конструкция

Възложител: Стоми Агро ЕООД
РЗП: 1 250 кв.м.
Архитектура: арх.К. Маркулев
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

 

Виж повече

B*21. Конюшня, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Ниеса АД
РЗП: 1 300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*22. Цех за дървообработка, България

Сглобяем стоманобетон // Стоманена конструкция

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1 150 м2
Фаза: Технически проект

Покривна стоманена конструкция.

Виж повече

B*23. Логистична база "Кауфланд" с.Стряма - Халета за нехранителни стоки и амбалаж

Стоманена конструкция

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 40 000 м2
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Проектиране на стоманените конструкции от обекта (около 250 тона) - козирки, стълбища, информационна табела, светофар, конзолна опорна конструкция за антена, бордове, площадки за климатици, опорни конструкции за огнеопорни стени, хоризонтални и вертикални връзки, будки за пушачи, навеси за колелета, фасадни колони, водачи и др.

Виж повече

B*24. Сграда за съхранение и унищожаване на документи, с.Гурмазово, България

Стоманена конструкция

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ООД
Възложител: СМ Инженеринг ООД / Райсволф България АД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Проектиране на второстепенни конструктивни елементи, обхващащи стоманените части от обекта (козирки, платформи за климатици, стълби, хоризонтални връзки и др.)

Виж повече

B*25. Склад за селскостопанска продукция, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: "ИРЕС-15" ЕООД
РЗП: 900 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Василева

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.


Виж повече

B*26. Конюшня и сеновал, с.Селянин, България

Дървена конструкция // Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: „СПАРТА 2014“ ООД
РЗП: 200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.М.Шошева


Конюшня: Рамки от монолитен стоманобетон (греди и колони), дървен покрив.
Сеновал: Рамки от монолитен стоманобетон (греди и колони), покрив - стоманена ферма и столици, дървени ребра с дъсчена обшивка.

Виж повече

B*27. Сеновал, административна част и доилна, м.Нигрец, гр.Котел

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: „Кръстеви 2013“ ООД
РЗП: 1 050 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Orthos Design


Сеновал: Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони. Административно полуниво от монолитен стоманобетон.
Доилна: Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*28. Селскостопански навес, с.Брезник, България

Стоманена конструкция

Възложител: Граово Грейн ООД
РЗП: 1 000 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект

Едноетажна стоманена конструкция от пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*29. Фасадна конструкция на логистичен център Синтезия, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Технически проект; Работен проект

Проектиране на лека стоманена конструкция за ограждане, покривни люкове, ОВК платформи с общо тегло около 35 тона.

 

Виж повече

B*30. Селскостопански навес, с.Стамболово, България

Стоманена конструкция

Възложител: г-жа Надежда Николова
РЗП: 805 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Е.Желязкова

Едноетажна стоманена конструкция.

 

Виж повече

B*31. Разширение на складово хале, гр.Симитли, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 910 кв.м.
Фаза: Технически проект

Стоманен навес, прикачен към съществуваща стоманобетонова сграда.

 

Виж повече

B*32. Склад за селскостопанска техника и материали, гр.Мизия, България

Стоманена конструкция

Възложител: Агро Сантия ООД
РЗП: 750 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.В.Маринов

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*33. Мандра, с.Драгана, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Драгана Ентърпрайзис ООД
РЗП: 750 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Монолитно изпълнена стоманобетонова конструкция със стоманен покрив.

Виж повече

B*34. Офис сграда в индустриална база, гр.Хасково, България

Стоманена конструкция // Монолитен стоманобетон

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 670 м2
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Б.Буров

Двуетажна стоманена сграда със стоманобетонови стени, осигуряващи хоризонталната стабилност на сградата.

Виж повече

B*35. Офис сграда и автокозметичен център "Кристал Тон", гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 650 кв.м.
Фаза: Идеен и технически проект


Едноетажни стоманени сгради.

Виж повече

B*36. Складова сграда "Джесика Естейт", София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 610 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект


Едноетажна стоманена сграда.
Рамкова конструкция от пълностенни греди и колони.
Биконструкция за пространствено укрепване.

Виж повече

B*37. Фабрика за производство на дървени пелети, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: „БИО ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ ЕООД
РЗП: 430 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Производствена сграда: Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.
Навес: Едноетажна стоманена конструкция от кутиени профили;
Администрация: Едноетажна стоманена конструкция от кутиени профили.

Виж повече

B*38. Мандра, с.Ракево, България

Стоманена конструкция

Възложител: „ТОПИЛА ГРУП“ ЕАД
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. Г.Чобански

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*39. База на НАТО, България

Стоманена конструкция // Монолитен стоманобетон

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 450 кв.м.

Фаза: Технически проект; Работен проект

Хангар за дронове: Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.
РВД: Стоманобетонов бункер със стоманен покрив;
Съществуващи халета: Подкранови пътища в 3 съществуващи халета.

Виж повече

B*40. Складов навес, Брезник, България

Стоманена конструкция

Възложител: Граово Грейн ООД
РЗП: 450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. М.Стоянчева

Двуотворен стоманен навес с решетъчни колони и греди.

Виж повече

B*41. Складова и производствена база, с.Лозен, България

Стоманена конструкция

Възложител: КИПРИДА ЕООД
РЗП: 380 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: Румина-ам - арх.Р.Запрянова

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*42. Сладкарска работилница, гр.Ихтиман, България

Монолитен стоманобетон // Дървена конструкция

Възложител: Костадин Динков     
РЗП: 330 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуетажна стоманобетонова сграда с дървен покрив.

Виж повече

B*43. Склад за търговия с промишлени стоки, гр.Ботевград, България

Стоманена конструкция

Възложител: Петър Петров    
РЗП: 310 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Ликов

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*44. Рибарник за кохо сьомга - разширение, с.Горни Окол, България

Стоманена конструкция

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*45. Селскостопанска сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция // Монолитен стоманобетон

Възложител: Борислав Кабаков
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна конструкция с колони от монолитен стоманобетон и стоманена покривна конструкция.

Виж повече

B*46. Навес, Елешница, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна конструкция с монолитни колони и стоманен покрив.

Виж повече

B*47. База за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Стоманена конструкция

Възложител: Г.Бошнаков
РЗП: 280 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Н.Рижиков

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*48. Покрив за фотоволтаици, гр.Котел, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 230 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.

Виж повече

B*49. Стоманен навес за хартия, гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 185 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*50. Селскостопански навес, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: г-н А.Балканджийски
РЗП: 180 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й. Иванов


Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*51. Складова навес "ЕТ КРАСИ", гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 175 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*52. Навес за машини за рециклиране, гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 160 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.

Виж повече

B*53. Селскостопански навес, Вакарел, България

Дървена конструкция

Възложител: г-жа Надежда Русева
РЗП: 155 кв.м.
Архитектура: арх. Е.Желязкова
Фаза: Технически проект

Едноетажна дървена конструкция.

Виж повече

B*54. Стоманен навес, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Валентин Велев     
РЗП: 150 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Костова

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*55. Селскостопанска сграда за съхраняване на земеделска продукция, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Борика Агро ЕООД
РЗП: 140 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.

Виж повече

B*56. Преместваема конструкция, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: БГ Ауто Тест ООД
РЗП: 90 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

Виж повече

B*57. Сервиз за автомобилни гуми, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: К.Кацаров
РЗП: 50 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Колев

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.

Виж повече

B*58. Навес за коли, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Алки-Л
РЗП: 26 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.

Виж повече