Промишлени сгради

B*01. Производствена база - производство на трансформатори "ЕЛПРОМ ТРАФО СН" АД, гр.Кюстендил, България

Сглобяем стоманобетон и стоманена конструкция

Възложител: ММ Конструкции АД / “Георги Минчев -ГЕОРАД-61-ХОЛДИНГ” ЕООД
РЗП: 9700 кв.м.
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: арх.И.Забунова

Цялостно проектиране по част конструктивна на многокорабни халета от "рамки" (запънати в основата и ставно стъпили греди) от сглобяем стоманобетон и стоманени столици, връзки и подкранови греди.

Виж повече

B*02. Разширение на складова база за метални изделия, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЗПТ Трейд ЕООД
РЗП: 5000 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: ЛП Проект - арх.Л.Петров

Двустранно разширение на съществуващ стоманобетонов склад с трикорабни халета, с подкранови пътища във всяко едно хале. Крановете са от 8 тонен до 20 тонен, а в средния кораб има два крана, като подкрановия път в тази част се продължава от съществуващата сграда в двете разширения. Височината е над 10 метра, а отворите са съответно 24м, 18м, 24м, а в другото хале - 12м, 18м, 24м.

Виж повече

B*03. Офис сграда и логистичен център с административна и складова част, Кремиковци, България

Сглобяем стоманобетон

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 5000 кв.м.
Фаза: Идеен, технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на пълна конструктивна документация на складова и административна сгради с височина ~15м.
Допълнителни стоманени конструкции (ограждане, стълбища, вътрешни кабини) ~ 89 тона.

Виж повече

B*04. Логистичен център със складова площ и административна част, гр.Кюстендил, България

Сглобеям стоманобетон, Монолитен стоманобетон, Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4200 кв.м.
Фаза: Идеен и технически проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна.
Сградата има двуетажна административна част проектирана като монолитна конструкция. Складовата част е проектирана като смесена - колони от сглобяем стоманобетон и покривна стоманена конструкция. В складовата част са проектирани и два подкранови пътя.

Виж повече

B*05. Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци - лешници, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Търки Хаус ЕООД
РЗП: 3200 кв.м.

Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Конструкцията представлява едноетажна стоманена рамка с връзкова система в надлъжно направление. Във вътрешността на сградата са проектирани и стоманени полунива.

Виж повече

B*06. Преприятие за производство на оптични кабели, гр.Симитли, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Симлер ЕООД
Архитектура: Драфт Студио ЕООД
РЗП: 2700 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуетажна административна част и едноетажен склад. Конструкцията е проектирана като монолитна със стоманен покрив.

Виж повече

B*07. Логистичен център с офис част, гр.Ботевград, България

Стоманена конструкция

Възложител: СНК Лоджистик
РЗП: 2300 кв.м.

Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Изработване на монтажни планове и производствени чертежи на логистичен център с офисни помещения и складови площи.

Виж повече

B*08. Фабрика за преработка на месо, гр.Белово, България

Стоманена конструкция

Възложител: ЗП Наджие Ахмед Нихат
РЗП: 1860 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция със стоманено полуниво.

Виж повече

B*09. Предприятие за преработка на плодове, Брестовене, България

Стоманена конструкция

Възложител: Нурмет 1 ЕООД
РЗП: 1550 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*10. Складова и офисна сграда, гр.София, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: Райтекс ООД
РЗП: 1100 кв.м.
Архитектура: Джото Дизайн ЕООД

Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Изработване на кофражни, армировъчни, монтажни планове и производствени чертежи на сграда с офисни помещения и складови площи.

 

Виж повече

B*11. Производствена сграда, гр.Хасково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 1350 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Б.Буров

Сградата представлява двукорабно хале (всеки кораб по 16 метра) с подкранов път в единия кораб и нестандартни междуосови разстояния (7м, 9м, 8,2м ...) заради технологията в сградата. Неизменяемостта се обуславя от рамкова и връзкова система. 

Виж повече

B*12. Пристройка - склад за готова продукция, гр.Сливен, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Петър Филипов / Язаки България ЕООД
РЗП: 1150 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Георгиев

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

Виж повече

B*13. Картофохранилище и навес за обработка на картофи, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: Веселин Димитров
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Й.Иванов

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

Виж повече

B*14. Складове за картофи, с.Живково, България

Два огледални стоманени склада

Възложител: Калин Миладинов
РЗП: 1450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Проектирани са два огледални склада за картофи със закрита част и частично открит навес по една страна, съответно за села Живково и Боерица. Размерите в план на всяка една от сградите са рамков отвор от 12 метра и 10 междуосия по 6 метра (60 метра). При прехода от външна открита част към вътрешна закрита, рамките са дублирани поради невъзможност да се термоизолира сградата с панели – в зоната на столиците термичния мост би бил неизбежен. Външната част от склада е изцяло с оградена с ламарина (покривна и фасадна).

Виж повече

B*15. Кланница и мандра, гр.Симитли, България

Стоманена конструкция

Възложител: Стоми Агро ЕООД
РЗП: 1250 кв.м.
Архитектура: арх.К. Маркулев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена рамкова конструкция с връзкова система и външна козирка.

 

Виж повече

B*16. Конюшня, гр.Ихтиман, България

Стоманена пристройка към съществуваща конюшня

Възложител: Ниеса АД
РЗП: 1300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Виж повече

B*17. Цех за дървообработка, България

Стоманена конструкция за покрив

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1150 м2
Фаза: Технически проект

Изчисляване и изчертаване на стоманена покривна конструкция. Конструкцията е ставно стъпила върху стоманобетонови колони и е развита околвръстна връзкова система за равномерно предаване на хоризонталните въздействия по всички колони.

Виж повече

B*18. Логистична база Стряма 2 - Халета за нехранителни стоки и амбалаж

Всички стоманени конструкции по обекта

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД / Кауфланд България ЕООД енд Ко КД
РЗП: 40000 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Всички стоманени конструкции по обекта (около 250 тона) - козирки, стълбища, информационна табела, светофар, конзолна опорна конструкция за антена, бордове, площадки за климатици, опорни конструкции за огнеопорни стени, хоризонтални и вертикални връзки, будки за пушачи, навеси за колелета, фасадни колони, водачи и др.

Виж повече

B*19. Сграда за съхранение и унищожаване на документи, с.Гурмазово, България

Стоманени конструкции по обекта

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ООД
Възложител: СМ Инженеринг ООД / Райсволф България АД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на второстепенни конструктивни елементи, обхващащи стоманените части от обекта (козирки, платформи за климатици, стълби, хоризонтални връзки и др.)

Виж повече

B*20. Склад за селскостопанска продукция, с.Живково, България

Стоманена конструкция

Възложител: "ИРЕС-15" ЕООД
РЗП: 900 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Василева

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 24м (две междуосия по 12м) и 36м (шест междуосия по 6м). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система.


Виж повече

B*21. Конюшня и сеновал, с.Селянин, България

Конюшня с масивна конструкция и дървен покрив. Сеновал с масивна конструкция, стоманен покрив с дървени ребра и покритие.

Възложител: „СПАРТА 2014“ ООД
РЗП: 1200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.М.Шошева

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – конюшня с масивна рамкова система в 2 направления, фундирана върху ивични и единични фундаменти, с дървен покрив и сеновал с масивни рамки в едното направление и премостване на отвор от 13 метра с триъгълна ферма, върху която са развити стоманени греди (столици), служещи за основа на дървени ребра, които ще се коват към столиците и дъсчена обшивка.

Виж повече

B*22. Сеновал, административна част и доилна, м.Нигрец, гр.Котел

Стоманени конструкции и административна масивна част

Възложител: „Кръстеви 2013“ ООД
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Orthos Design – арх.Димитър Захариев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – сеновал, в обсега на който има и административна част, и доилна. И в двата случая основната носеща конструкция за ограждането и покрива е стоманена, като на сградата на сеновала има и масивна стена заради стръмния терен – изпълнява роля и на подпорна стена.

Виж повече

B*23. Фасадна конструкция на логистичен център Синтезия, София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна.
Изчислена и проектирана е лека стоманена конструкция за ограждане, покривни люкове, ОВК платформи с общо тегло около 35 тона.

 

Виж повече

B*24. Стоманен навес, Стамболово, България

Стоманена конструкция

Възложител: г-жа Надежда Николова
РЗП: 805 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Е.Желязкова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Селскостопански едноотворен навес.

 

Виж повече

B*25. Разширение на складово хале, гр.Симитли, България

Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 910 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен навес, прикачен към съществуваща стоманобетонова сграда.

 

Виж повече

B*26. Склад за селскостопанска техника и материали, гр.Мизия, България

Стоманена конструкция

Възложител: Агро Сантия ООД
РЗП: 750 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.В.Маринов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Селскостопански едноотворен навес.

Виж повече

B*27. Мандра, с.Драгана, България

Масивна конструкция със стоманен покрив

Възложител: Драгана Ентърпрайзис ООД
РЗП: 750 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Монолитно изпълнена стоманобетонова конструкция със стоманен покрив.

Виж повече

B*28. Офис сграда в индустриална база, гр.Хасково, България

Стоманена конструкция // Стоманобетонова конструкция

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 670 м2
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Б.Буров

Двуетажна стоманена сграда със стоманобетонови стени, осигуряващи хоризонталната стабилност на сградата.

Виж повече

B*29. Фабрика за производство на дървени пелети, гр.Ихтиман, България

Три стоманени сгради

Възложител: „БИО ЕНЕРДЖИ ПРОДАКШЪН“ ЕООД
РЗП: 430 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Основната сграда представлява стоманен едноотворен навес. В парцела са проектирани и арминистративна постройка от кутиени профили с рамки в двете посоки и навес, долепен до основното хале.

Виж повече

B*30. Мандра, с.Ракево, България

Стоманена конструкция

Възложител: „ТОПИЛА ГРУП“ ЕАД
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. Г.Чобански

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 40,05м.

Виж повече

B*31. База на НАТО, България

Стоманено хале, Подкранови пътища, РВД, Танкова настилка

РЗП: 450 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект и работен проект
Участие: Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ИП, ТП и РП (КМД).

Новопроектираните постройки представляват съответно хангар за дронове с отвор на рамката 16 метра и 15 метра в другата посока, в която е развита връзкова система, РВД – стоманобетонов бункер със стоманен покрив и подкранови пътища в 3 съществуващи халета с дължина на подкрановия път – 15 метра. Проектирана е и многодекарна стоманобетонова настилка за танкове.

Виж повече

B*32. Складов навес, Брезник, България

Стоманена конструкция

Възложител: Граово Грейн ООД
РЗП: 450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. М.Стоянчева

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуотворен стоманен навес с решетъчни колони и греди.

Виж повече

B*33. Складова и производствена база, с.Лозен, България

Стоманена сграда

Възложител: КИПРИДА ЕООД
РЗП: 380 кв.м.
Фаза: Технически проект и работен проект
Архитектура: Румина-ам - арх.Р.Запрянова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 30м.

Виж повече

B*34. Сладкарска работилница, гр.Ихтиман, България

Стоманобетонова конструкция

Възложител: Костадин Динков     
РЗП: 330 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуетажна стоманобетонова сграда с дървен покрив.

Виж повече

B*35. Склад за търговия с промишлени стоки, гр.Ботевград, България

Стоманена конструкция

Възложител: Петър Петров    
РЗП: 310 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Ликов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*36. Рибарник за кохо сьомга - разширение, с.Горни Окол, България

Стоманена конструкция

Възложител: КОХОФЕРМ“ ООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Design-D - арх.Д.Янкова

Разширение на производствени мощности, с цел разфасоване, почистване и пакетиране на кохо сьомга.
Стоманена рамка с отвор 24 метра и три междуосия с връзкова система в другото направление.


Виж повече

B*37. Селскостопанска сграда, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Борислав Кабаков
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*38. Навес, Елешница, България

Монолитен стоманобетон // Стоманена конструкция

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна конструкция с монолитни колони и стоманен покрив.

Виж повече

B*39. База за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Стоманен навес

Възложител: Г.Бошнаков
РЗП: 280 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Н.Рижиков

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система, като има и 2 стрехи по 1,5 метра. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Габаритните размери в план са 18,2м и 15,1м.

Виж повече

B*40. Покрив за фотоволтаици, гр.Котел, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 230 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*41. Стоманен навес за хартия, гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 185 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*42. Складова навес, гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов // ЕТ Краси
РЗП: 175 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*43. Навес за машини за рециклиране, гр.Радомир, България

Стоманена конструкция

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 160 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*44. Селскостопански навес, Вакарел, България

Дървена конструкция

Възложител: г-жа Надежда Русева
РЗП: 155 кв.м.
Архитектура: арх. Е.Желязкова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна дървена конструкция.

 

Виж повече

B*45. Стоманен навес, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: Валентин Велев     
РЗП: 150 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Костова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.

Виж повече

B*46. Селскостопанска сграда за съхраняване на земеделска продукция, гр.Ихтиман, България

Стоманена сграда

Възложител: Борика Агро ЕООД
РЗП: 140 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 8-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена отново с помощта на рамково действие, постигнато чрез запъване на надлъжните греди с подкоси.

Виж повече

B*47. Преместваема конструкция, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: БГ Ауто Тест ООД
РЗП: 90 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция

Виж повече

B*48. Сервиз за автомобилни гуми, гр.Ихтиман, България

Стоманена конструкция

Възложител: К.Кацаров
РЗП: 50 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Колев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 7-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В двете посоки статическата схема е еднаква.

Виж повече

B*49. Навес за коли, гр.София, България

Стоманена конструкция

Възложител: Алки-Л
РЗП: 26 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция

Виж повече