Промишлени сгради

B*39. База за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Възложител: Г.Бошнаков
РЗП: 280 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Н.Рижиков

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система, като има и 2 стрехи по 1,5 метра. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Габаритните размери в план са 18,2м и 15,1м.

BazaZaOtpadyci_00 BazaZaOtpadyci_01 BazaZaOtpadyci_02