Промишлени сгради

B*47. База за обработка на отпадъци, гр.Елин Пелин, България

Възложител: Г.Бошнаков
РЗП: 280 кв.м.
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Н.Рижиков

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.

BazaZaOtpadyci_00 BazaZaOtpadyci_01 BazaZaOtpadyci_02