Промишлени сгради

B*31. База на НАТО, България

РЗП: 450 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект и работен проект
Участие: Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ИП, ТП и РП (КМД).

Новопроектираните постройки представляват съответно хангар за дронове с отвор на рамката 16 метра и 15 метра в другата посока, в която е развита връзкова система, РВД – стоманобетонов бункер със стоманен покрив и подкранови пътища в 3 съществуващи халета с дължина на подкрановия път – 15 метра. Проектирана е и многодекарна стоманобетонова настилка за танкове.

NATO_000 NATO_01 NATO_02 NATO_03