Промишлени сгради

B*39. База на НАТО, България

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 450 кв.м.

Фаза: Технически проект; Работен проект

Хангар за дронове: Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.
РВД: Стоманобетонов бункер със стоманен покрив;
Съществуващи халета: Подкранови пътища в 3 съществуващи халета.

NATO_000 NATO_01 NATO_02 NATO_03