Промишлени сгради

B*16. Конюшня, гр.Ихтиман, България

Възложител: Ниеса АД
РЗП: 1300 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.

Niesa_00 Niesa_01 Niesa_02